Even voorstellen: Charles Erkelens, directeur Berghauser Pont Mediagroep - Berghauser Pont
4 oktober 2021

Even voorstellen: Charles Erkelens, directeur Berghauser Pont Mediagroep

Charles Erkelens is sinds kort de nieuwe directeur van Berghauser Pont Mediagroep. Charles gaat Berghauser Pont leiding geven in een fase van snelle groei en focust zich daarnaast op de samenwerkingen met onze partners. Wij gingen met hem in gesprek.

 

charles erkelens

 

Hoe ben je bij Berghauser Pont Mediagroep terecht gekomen?  

Ik heb in het verleden gewerkt in de advocatuur, de (wetenschappelijke) uitgeverij en in het sturen op maatschappelijke impact. Meest recentelijk ben ik bij een internationale organisatie verantwoordelijk geweest voor het aansturen van de financiën, HR en de administratie. Berghauser Pont heeft me benaderd om bij hen al deze elementen te combineren en het bedrijf gestructureerd verder te helpen groeien. Dat is een uitdaging die ik graag aanga. 

 

 

Wat is je eerste indruk van Berghauser Pont? 

Berghauser Pont is een bedrijf dat veel verschillende componenten bij elkaar brengt. We bieden diepgaande kennis op vele gebieden binnen het publieke domein aan. Ook de manieren hoe je deze kennis kan opdoen bij Berghauser Pont is gevarieerd. We bieden naast nieuws en cursussen op uiteenlopend terreinen ook e-learnings, boeken en kennisbanken (met jurisprudentie, wetsteksten en duiding) aan. Het is van belang dat al deze inhoudelijk hoogwaardige producten bij de juiste doelgroepen onder de aandacht worden gebracht.  

 

Het is daarbij een dynamisch bedrijf waar veel mensen met hart voor de zaak werken. Ik heb het idee dat onze werknemers gedreven en enthousiast zijn vanwege zowel de inhoud als de rol die Berghauser Pont kan verzorgen rond kennisverspreiding over grotere thema’s zoals het klimaat, de zorg en de kwaliteit van de leefomgeving. 

 

Ik merk dat wij niet alleen worden gewaardeerd door het personeel maar ook door onze partners en andere stakeholders om onze toewijding aan de publieke zaak. Die inhoudelijke benadering spreekt mensen aan.   

 

 

Welke uitdagingen zie je in het verschiet voor een snelgroeiend bedrijf als Berghauser Pont Mediagroep?  

Als eerste moeten we zorgen dat we kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar opleidingen, nieuws en boeken. We moeten onze cursisten, docenten en partners de begeleiding blijven bieden die ze van ons mogen verwachten zonder verdere groei te belemmeren.  

 

Door de sterkte van onze verschillende portals als Omgevingsweb en Zorg- en Sociaalweb dreigen we daarnaast te veel alleen een onderwerp gerichte benadering te hebben terwijl de kracht van onze kennisvoorziening juist ook in de overkoepelende reikwijdte zit. In 2022 voorzien wij met vijf portals een geheel omvattend bereik voor het publieke domein te hebben. Dit maakt van Berghauser Pont een unieke kennisaanbieder op dit terrein en dat moeten we dan ook beter uitdragen.  

 

Last but zeker not least zie ik een interne uitdaging waarbij de bedrijfscultuur moet worden gewaarborgd en verder moet worden opgebouwd.  Onze hoogopgeleide werknemers hebben een bovenmatige passie voor het vak en voor wat er in het publieke domein gebeurt. Een groot deel daarvan werkt nog maar kort bij Berghauser Pont en moet voldoende zicht krijgen op de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf. Voor hen moeten we zorgen dat de structuur van de organisatie meegroeit met de groei van het bedrijf. 

 

 

 

Wat is jouw persoonlijke doel binnen het bedrijf?  

Graag wil ik Berghauser Pont leiden in de snelle groei die de organisatie doormaakt. Daarbij wil ik zorgen dat dit een bedrijf is dat aan de ene kant – in samenwerking met onze partner experts – blijft zorgen voor hoogwaardige kennisoverdracht naar professionals op alle gebieden en in alle lagen van het publieke domein en waar aan de andere kant iedereen met plezier en toewijding werkt om dit mogelijk te maken. De eerder genoemde uitdagingen moeten daarbij worden geadresseerd. 

 

 

Je gaat onder andere aan de slag met onze partners. Hoe gaat dat eruitzien? 

Via de kennisportals bieden we onze partners een mooie kans om hun inhoudelijke bijdrages te leveren aan onderwerpen waarop zij zijn gespecialiseerd. De directe impact die zij hebben op de professionals die wij in alle gelederen bedienen is niet te onderschatten. De expertise die zij leveren komt goed naar voren op onze portals waar diverse themadossiers zijn gelinkt aan partners die daar verregaande kennis over hebben.  

 

Ook gaan we de kansen tot samenwerken verder verdiepen door onze partners samen te brengen bij verschillende specifieke bijeenkomsten waarbij zij mee kunnen denken en richting kunnen geven aan de inhoudelijke debatten op de verschillende publieke onderwerpen. Wij beschouwen onze groep partners als een gemeenschap die hun specifieke kennis daarvoor gezamenlijk inzet.     

  

 

Je hebt meteen na aanstelling een driedaags bedrijfsevenement ingepland met “inhoudelijke en competitieve activiteiten.” Bij welke activiteit sta jij vooraan?  

Liefst bij allemaal, maar misschien zegt dat dan weer iets te veel over mijn competitiviteit. Ik denk dat het heel leuk is om in de buitengebieden van Nederland, ver weg van het dagelijkse werk, met collega’s samen te komen om zowel op een abstract niveau na te denken over het doel van ons bedrijf als ook om samen sportief en in team verband lol te maken met na afloop een goede borrel.  

 

Wie of wat inspireert je en waarom?  

Ik heb grote bewondering voor Marjan Minnesma van Urgenda en haar onophoudelijke strijd voor één van de belangrijkste zaken van onze tijd: het klimaat. Wat mij daarbij extra aanspreekt is dat de oorsprong van haar motivatie verankerd ligt in de wetenschappelijke realiteit die al tijden aangeeft dat zonder actie de samenleving ernstige effecten zal ondervinden van de klimaatverandering. Ik ben vooral ook onder de indruk hoe ze alle mogelijke paden bewandelen om tot de gewenste resultaten te komen. Het fantastisch verzonnen en uitgewerkte plan, om de Nederlandse Staat via de rechter op haar verantwoordelijkheden aan te spreken, geeft niet alleen de potentie van ons rechtssysteem aan, maar ook de creativiteit die nodig is om het veelomvattende klimaatprobleem te lijf te gaan. Ik zie ook voor Berghauser Pont een rol om in ieder geval in de kennisvoorziening rond dergelijke grote onderwerpen te blijven voorzien, omdat dat de basis van het onderkennen van de problematiek en daaropvolgend daadwerkelijk handelen is. 

 

 

Welke film raad je iedereen aan? 

Inside Out vind ik een van de mooiste films van de laatste jaren. Op een echte Pixar/ Disney wijze met veel humor en creativiteit is geprobeerd om het werken van onze hersenen weer te geven. Vele hersenen functies komen langs en zelfs het gevoel van melancholie in de puberteit wordt op unieke wijze onder de loep genomen. Echt een prachtige film. Verder is de Franse film Intouchable voor mij een klassieker waarbij je ziet dat twee mannen met een volledige andere achtergrond tegen de verwachting in ziet samenkomen. Over films kan ik nog wel een tijdje doorpraten, maar als laatste zou ik het complete oeuvre van Billy Wilder willen noemen. Die heeft al heel lang geleden prachtige films gemaakt zoals Double Indemnity, Some Like it Hot en Stalag 17 over het rauwe leven en wat mensen doen om daar mee om te gaan.