Nieuw in ons aanbod: Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving: The next step! - Berghauser Pont
9 maart 2020

Nieuw in ons aanbod: Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving: The next step!

Het bereiken en in standhouden van een gezonde fysieke leefomgeving is een van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet. Er is al veel gepraat over het meenemen van gezondheid in het omgevingsbeleid. Het eerste doel, bewustwording, is al voor een groot deel bereikt.

Nu zijn we echter toe aan de volgende stap: concrete acties om dit ook vast te gaan leggen in omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Die worden namelijk nu door het hele land gemaakt, het is dus tijd om er bij te zijn.

 

Inhoud en resultaat

Dit seminar biedt, aan de hand van succesvolle voorbeelden, concrete beleids- en planregels die direct zijn toe te passen binnen elke gemeente. De verbintenis tussen het sociaal domein, fysieke leefomgeving en gezondheid is daarbij cruciaal; ze beïnvloeden elkaar.

Het seminar is als volgt opgebouwd:

  • Gezonde leefomgeving als doel
  • Thema’s omzetten naar regels
  • Hoe verbind je dat met elkaar?

 

 

Doelgroep

Dit seminar is met name bestemd voor (beleids)medewerkers en bestuurders van gemeenten, provincies, GGD’s en adviesbureaus.

Ze zijn afkomstig van verschillende domeinen:

Fysiek: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu
Sociaal: welzijn, zorg, armoede, participatie

 

Sprekers zijn

Fred Woudenberg, Menno Hillebregt, Jan Meijdam en Karin de Jager

Bent u geïnteresseerd? Bekijk hier dan meer informatie!