Nieuwe cursus: Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024 - Berghauser Pont
30 juli 2018

Nieuwe cursus: Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024

Hoewel het sinds 1 juli 1993 verboden is asbest toe te passen in gebouwen, geldt in Nederland vooralsnog geen verbod op veilig en rechtmatig toegepast asbest. Daar komt naar verwachting vanaf 2024 verandering in met een algeheel verbod op asbesthoudende daken. Hoewel wetgeving nog in voorbereiding is, wordt van verschillende instanties verwacht dat zij nu al anticiperen op een verbod in 2024. Kennis van het asbestdakenverbod en de juridische (on)mogelijkheden om nu al te anticiperen op het verbod op asbesthoudende daken, is dan ook essentieel.

Tijdens deze cursus praten wij u bij over het toezicht op en handhaving van asbestdaken en krijgt u een helder bestuursrechtelijk overzicht van alle juridische aspecten rondom dit onderwerp.

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus over het toezicht op en handhaving van asbestdaken combineert zowel de juridische aspecten als de technische aspecten. Hierdoor verkrijgt u een alomvattend inzicht en overzicht van de huidige wetgeving, alsmede een vooruitblik op het asbestdakenverbod. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Ook wordt u klaargestoomd voor 2024, zodat u weet op welke wijze u nu al aan de slag kunt met het asbestdakenverbod. Na deze cursus heeft u onder meer inzicht in:

  • De aanloop naar een asbestdakenverbod
  • De huidige status van het wetgevingsproces
  • De actoren binnen de asbestketen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het voorgenomen asbestdakenverbod, met name in het kader van toezicht en handhaving
  • De samenhang van een asbestdakenverbod met andere toepasselijke wet- en regelgeving
  • De juridische gevolgen van een asbestdakenverbod
  • De juridische (on)mogelijkheden om nu al handhavend op te treden tegen asbestdaken; en
  • De juridische uitdagingen bij asbestdakensanering.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor juristen handhaving en vergunningverlening, handhavers, beleidsmedewerkers milieu en bouwen bij gemeenten, asbestbedrijven, gebouweigenaren en adviseurs.

 

Cursus Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024

De cursus wordt gegeven door mr. J.A. (Jelle) Bekke, advocaat bij LXA the Law Firm. De cursus zal plaatsvinden op 29 oktober 2018 in Utrecht. Wilt u deze cursus bijwonen? Meld u aan via de website van Berghauser Pont Academy: Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024