Judith Nuijens - Berghauser Pont

Judith Nuijens

Judith is verantwoordelijk voor de portal Sociaalweb. Dat betekent dat zij zich bezig houdt met actualiteiten, trends en ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Zij vertaalt deze trends naar toegankelijke content voor professionals. Eerder werkte Judith onder andere als senior conference producer bij TBM Evolution Group in Praag, waar zij congressen ontwikkelde voor de (Europese) energiesector. Tevens is zij werkzaam geweest als eindredacteur van de Internationale Spectator bij Instituut Clingendeal. Judith heeft haar master geschiedenis behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Missie

Professionals ondersteunen en inspireren met kennis, innovatieve praktijkvoorbeelden en vergezichten.

 

Persoonlijk motto

‘Leven is risico’s nemen’