mr. dr. J.H.G. van den Broek Archives - Berghauser Pont

Publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Bent u goed voorbereid als de Omgevingswet in werking zal treden? Over twee jaar wordt het omgevingsrecht grondig herzien, Berghauser Pont heeft nu de gehele Omgevingswet in kaart gebracht en in één boek gepubliceerd. Berghauser Pont is hiermee de eerste partij die de voorbereiding op deze grootschalige aanpassing van het omgevingsrecht ondersteunt. De publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting brengt de meest actuele tekstvoorstellen van deze Omgevingswet, de vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten in één boek samen. Het boek is daarmee uiterst geschikt voor gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, advocaten, adviseurs, wetenschappers en studenten die zich nu al willen voorbereiden.

 

Inhoud

  • Alle artikelen van de Omgevingswet zijn opgenomen. Deze komen in plaats van de 26 wetten, dit zijn wetten zoals de Wabo, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Integraal verwerkt zijn de consultatieversies van de Invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswetten Bodem, Geluid, Grondeigendom en Natuur. Dit boek bevat daarmee de wet zoals die er hoogstwaarschijnlijk in 2021 uit gaat zien.
  • Alle artikelen van de uitvoeringsregels opgenomen zoals die in juni 2017 zijn voorgelegd aan de Raad van State: Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze Besluiten vervangen het Besluit omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. De bijlagen zijn ook bij de Besluiten opgenomen.
  • Elk artikel van de Wet en de Besluiten is voorzien van een toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in een oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld.
  • Alle nieuwe begrippen zijn opgenomen in een overzichtelijke tabel, zodat u gemakkelijk kunt zoeken.
  • Er is een uitgebreid trefwoordenregister zodat u snel het artikel in de Wet of de Besluiten kan terugvinden.
  • Alle relevante bepalingen uit de Wet economische delicten zijn opgenomen, zodat duidelijk is in welke gevallen overtreding van de Wet en de Besluiten een misdrijf of overtreding is en welke maximumstraffen gelden.
  • Het uitgebreide overgangsrecht is opgenomen en toegelicht, zodat de praktijk snel zijn weg kan vinden in de overgang van het oude naar het nieuwe recht.
  • Vanaf 2021 zal een deskundige redactie uit wetenschap, praktijk en rechterlijke macht T&T Omgevingswet actueel houden en relevante rechtspraak toevoegen.

 

Bestellen

De publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting staat onder redactie van mr.dr. J.H.G. van den Broek, een autoriteit op het gebied van de Omgevingswet. Wilt u ook een hardcover exemplaar aanschaffen? Ga naar onze winkel: Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting.

Boekomslag Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting