Geluid en ruimte

In Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidsbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand van elkaar worden gehouden.

Lees meer

Levertijd: 3-5 werkdagen