Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel behandelt de vraag of het recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk is beschermd en in het bijzonder voortvloeit uit artikel 8 lid 1 EVRM. Uitgaande van deze hypothese wordt besproken wat de gevolgen zijn van het recht op vrije artsenkeuze voor het Nederlandse gezondheidsstelsel, waaronder wordt verstaan: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In het boek vergelijkt de auteur voornoemde zorgspecifieke wetten steeds met elkaar en daarmee vormt het boek eveneens een handboek waarin het Nederlandse gezondheidsstelsel uiteen wordt gezet.

Lees meer

Publicatiedatum: 15 september, 2022

ISBN: 9789492952837

Levertijd: 3-5 werkdagen