Milieu en ruimte in het buitengebied

Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema’s op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.

 

Lees meer

Verschenen: 1 maart, 2013

ISBN: 9789491073687

Tags: , , ,

Levertijd: 3-5 werkdagen