Wegwijs in de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is van toepassing op mensen die langdurig zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte of beperking. Deze wet biedt een breed scala aan zorg en ondersteuning waardoor deze mensen ondanks hun beperking toch in staat zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.

 

De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Deze mensen hebben 24 uur per dag zorg nodig in de directe nabijheid. De Wlz is sinds 2015 na een lange transitie in werking getreden en is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Wlz wordt grotendeels uitgevoerd door zorgkantoren en Wlz-uitvoerders, maar ook andere instanties, zoals het CIZ en het CAK, spelen een belangrijke rol.

Lees meer

Publicatiedatum: 6 juni, 2023

ISBN: 9789492952981

Tag:

Levertijd: 3-5 werkdagen