Wetsteksten Ruimtelijke Ordening, 2017-2

Deze bundel bevat de alle basiswetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daarnaast specifieke wetgeving zoals Tracewet, Wvg en Onteigeningswet en verder natuurlijk de belangrijkste bouwrechtelijke regelgeving. Tenslotte bevat de bundel het gewijzigd voorstel van wet: Omgevingswet.

Lees meer

Levertijd: 3-5 werkdagen