Wetteksten Milieurecht 2017

In deze bundel wordt uitgebreid ingegaan op de basiswetgeving: onder andere de Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Besluit milieueffectrapportage, Regeling omgevingsrecht en Awb.

Lees meer

Levertijd: 3-5 werkdagen