Basiscursus Afvalstoffenrecht

  • In één dag op de hoogte van het afvalstoffenrecht
  • Alle relevante jurisprudentie op een rij
  • Europese invloeden
  • Afvalstof – grondstof
  • Bijproducten en End-Of-Waste criteria
  • Hoofdstuk 10 Afvalstoffen Wm en LAP
  • Afvalstoffen en inrichtingen

Lees meer