Basiscursus Milieurecht

  • In 2 dagen op de hoogte van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
  • Directe link ook naar toekomstige regeling in Omgevingswet
  • Plaats binnen het omgevingsrecht
  • Relaties Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo, Bor
  • Sectorale wetgeving via praktijkcases: geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, m.e.r.

Lees meer