Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

  • Plaats van de ruimtelijke ordening binnen het omgevingsrecht
  • In twee dagen de hoofdlijnen
  • Continu met doorkijk naar Omgevingswet
  • Bestemmingsplan/omgevingsplan
  • Structuurvisie en omgevingsvisie en bijzondere regelingen
  • In samenwerking met BRO

Lees meer