Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur

  • Verdieping gemeenterecht raads- en griffiewerk
  • Gemeentewet, Kieswet, Wob
  • Alle relevante aspecten praktisch aan bod
  • In 2 dagen bijgeschoold

Lees meer