Jeugdwet

  • Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?
  • Wie zijn belanghebbenden bij deze besluiten?
  • Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
  • Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
  • Wat houdt de onderzoeksverplichting van het college in?
  • Wanneer zijn de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend?
  • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet

Lees meer