Wet verbetering Poortwachter in de praktijk

Weet wat u moet doen als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en voorkom zo een loonsanctie van het UWV. In deze training leert u hoe:

  • u een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen die al gauw € 20.000 kan kosten
  • het UWV uw re-integratie inspanningen toetst
  • u de activiteiten van uw arbodienst kunt optimaliseren en
  • u goede adviezen van uw bedrijfsarts krijgt
  • u tijdig en zelf de juiste acties kunt ondernemen tijdens de ziekte van uw werknemer en tijdens stagnaties
  • de relevante wetgeving van invloed is op uw re-integratie inspanningen
  • u de re-integratie van uw werknemer goed kunt vorm geven.

Lees meer