Actualiteitenochtend PAS - Berghauser Pont
11 juni 2019

Actualiteitenochtend PAS

Omgevingsweb organiseert op 4 juli 2019 de actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State? Tijdens deze actualiteitenochtend wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het PAS na de uitspraak van de Raad van State en hoe het nu verder moet en welke oplossingsrichtingen er zijn.

 

Inhoud en resultaat

Deze ochtend biedt inzicht in de gevolgen van de vernietiging van het PAS, zowel wat betreft de toekomst als reeds toegestane activiteiten. Daarbij komt ter sprake:

  • Uitleg van de uitspraak: waarom is het PAS vernietigd?
  • Gevolgen van de uitspraak voor het juridisch kader: geen PAS meer dus wat dan?
  • Hoe om te gaan met al vergunde activiteiten of vastgestelde bestemmingsplannen, waaronder reparatiemogelijkheden;
  • Hoe om te gaan met ontwikkelingen met beperkte effecten die onder de PAS met een melding konden volstaan?
  • Wat zegt de uitspraak over de onderbouwing van planen en projecten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde gebieden?
  • Is het PAS nog te redden, al dan niet in gewijzigde vorm?

Na de ochtend weet u de stand van zaken en hoe u daar mee kunt omgaan in de praktijk.

 

Actualiteitenochtend PAS

 

Docenten

De docenten tijdens deze actualiteitenochtend PAS zijn ErwinNoordoever (advocaat/partner bij Envir Advocaten) en Henk Ullenbroeck (senior adviseur ruimte en milieu / kantoorleider, Pouderoyen Compagnons). Erwin is gespecialiseerd in het bestuursrecht, voornamelijk het omgevingsrecht. Henk werkt vooral in opdracht van gemeenten, provincies en ministeries aan vernieuwing van wet- en regelgeving, het formuleren van beleid en de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten.

 

Praktische informatie

Donderdag 4 juli, 9:30 – 12:45 uur

Prijs: € 249,- incl. koffie/thee/water, ex BTW.

Utrecht

U kan zich al aanmelden voor deze actualiteitenochtend.