AT Osborne en Berghauser Pont Mediagroep verstevigen samenwerking - Berghauser Pont
1 oktober 2021

AT Osborne en Berghauser Pont Mediagroep verstevigen samenwerking

AT Osborne en Berghauser Pont Mediagroep hebben hun samenwerking uitgebreid. Naast al partner te zijn op het Omgevingsweb, gaan beide partijen ook op het Klimaatweb de krachten bundelen. AT Osborne zal zich profileren als expert rondom het themadossier ‘circulair bouwen’ en zal door middel van artikelen, cursussen en actualiteitencolleges deze kennis verspreiden.

 

Fanauw Hoppe AT Osborne

 

OVER DE SAMENWERKING

Fanauw Hoppe, coördinator Duurzame Leefomgeving bij AT Osborne: “Klimaatweb is gelieerd aan/het zusje van Omgevingsweb. Dit platform heeft haar sporen verdiend door koplopers op de thema’s ‘gebouwde omgeving’ en ‘duurzaamheid’ te mobiliseren en enthousiasmeren. Dit is de plek waar je hiervoor moet zijn. Er zijn veel platformen, maar Klimaatweb valt positief op door sterke artikelen en een duidelijke structuur. En werkt samen met goede partijen in de markt. Dat geeft veel vertrouwen.

 

De urgentie rond circulair bouwen en duurzaamheid is hoog. De speciale aandacht voor deze onderwerpen en het klimaat vinden wij heel belangrijk en daar willen we ons graag aan verbinden. Niet voor niets heeft AT Osborne Duurzame Leefomgeving, circulair bouwen en duurzame gebouwen als speerpunten. Wij komen uit de gebouwde omgeving en zien veel potentie. Maar de opgave is ook versnipperd. Daarnaast staat innovatie lijnrecht tegenover traditioneel. Dat willen we graag samenbrengen, vanuit een integrale blik. Dat is wat wij in ons dagelijks werk ook doen. “

 

Katelijne de Haan, uitgever Klimaatweb bij Berghauser Pont Mediagroep: “AT Osborne is al jaren partner van Omgevingsweb en wij zijn heel blij dat wij de samenwerking kunnen uitbreiden naar Klimaatweb om daar samen invulling te geven aan het thema ‘circulair bouwen’.”

 

OVER AT OSBORNE

AT Osborne helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame Leefomgeving. Daarbij kiezen wij voor een integrale benadering: de bundeling van ambities en opgaven om ze optimaal tot stand te brengen. Zo ontstaan fysieke leefomgevingen waar mensen baat bij hebben.

 

OVER BERGHAUSER PONT MEDIAGROEP

Berghauser Pont Mediagroep stimuleert ontwikkeling en kennisdeling over maatschappelijk relevante onderwerpen, met de intentie een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving. Samen met een groot netwerk aan experts biedt zij op kritische en onafhankelijke wijze kennis over actuele ontwikkelingen. Berghauser Pont Mediagroep deelt deze hoogwaardige content via de diverse kennisportals, nieuwsbrieven, boeken, (online) cursussen en evenementen.