Berenschot en Berghauser Pont Mediagroep bundelen krachten - Berghauser Pont
6 juli 2020

Berenschot en Berghauser Pont Mediagroep bundelen krachten

Organisatieadviesbureau Berenschot en Berghauser Pont Mediagroep gaan samenwerken op het gebied van tekorten en beheersbaarheid in het sociaal domein. De kern van de samenwerking draait om kennisdeling via de kennisportal Zorg&Sociaalweb. Een van de onderdelen van de samenwerking is een op de praktijk toegesneden interactief cursusprogramma waarin zij dit najaar professionals ondersteunen om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden. Met o.a. beleidsstrategen en programmamanagers verkennen zij aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien: strategische partnerschappen, sturing op de toegang en monitoring.

 

Over de samenwerking

Wouter Poels, adviseur en team lead sociaal domein bij Berenschot: “Het betaalbaar houden van de Nederlandse zorg is één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Berenschot heeft de afgelopen jaren een groot aantal gemeenten geholpen met o.a. inrichtingsvraagstukken, de bekostiging en besparingsopgaven binnen het sociaal domein. De samenwerking met Berghauser Pont Mediagroep biedt ons meer gelegenheid om onze inzichten te delen en hierover de dialoog aan te gaan.”
Monique Boer, oprichter en directeur van Berghauser Pont Mediagroep: “Wij zijn blij dat wij samen met Berenschot de krachten bundelen op dit actuele thema en professionals handvatten kunnen bieden om de kosten beheersbaar te houden in deze uitdagende tijd.”

 

Over Berenschot

Berenschot is als onafhankelijk organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het sociaal domein. Al 80 jaar verrast het zijn opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. Berenschot verwerft ze en maakt ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat hun adviezen hen op een voorsprong zetten. Berenschot is in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

 

Over Berghauser Pont Mediagroep

Berghauser Pont Mediagroep stimuleert ontwikkeling en kennisdeling over maatschappelijk relevante onderwerpen, met de intentie een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving. Samen met een groot netwerk aan experts biedt zij op kritische en onafhankelijke wijze kennis over actuele ontwikkelingen. Berghauser Pont Mediagroep deelt deze hoogwaardige content via de diverse kennisportals, nieuwsbrieven, boeken, cursussen en evenementen.