Brengt de Wab de arbeidsmarkt (wel) in balans? De tijd zal het leren. - Berghauser Pont
4 oktober 2019

Brengt de Wab de arbeidsmarkt (wel) in balans? De tijd zal het leren.

Geschreven door:

 

Het zal u niet ontgaan zijn, voor de tweede keer in relatief korte tijd wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt een aantal nieuwe regels ingevoerd, maar wordt ook een deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 weer teruggedraaid. Een belangrijke doelstelling van de Wwz was om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden. Zij moesten eerder een vast contract krijgen. Aan de andere kant moest het voor werkgevers goedkoper en eenvoudiger worden om afscheid te nemen van hun vaste krachten in de tijden dat het slechter ging. Dat doel is maar ten dele gehaald. Vandaar een nieuwe poging met de Wab.

 

Wat verandert er in het kort?

De Wab beoogt meer zekerheid te beiden voor oproepkrachten, zonder dat dat de flexibiliteit voor werkgevers in gevaar brengt. Daarom wordt onder meer een oproeptermijn opgenomen die bepaalt dat de werkgever een werknemer ten minste vier dagen van tevoren moet oproepen. Wanneer de werkgever na een oproep, binnen de termijn van vier dagen de oproep geheel of gedeeltelijk weer intrekt, is hij over de volledige periode van de oproep loon verschuldigd. Na twaalf maanden dienstverband moet de werkgever de werknemer ook een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang.

 

De ketenregeling gaat weer deel terug naar de situatie van voor de Wwz. Dat wil zeggen dat een werknemer maximaal 3 jaarcontracten kan krijgen voordat een vast contract moet worden aangeboden. Bij een tussenpoos van zes maanden begint de keten weer opnieuw.

Doorn in het oog van sommige werkgevers was het zogenoemde ‘gesloten grondenstelsel’ voor ontslag. Een werkgever kon voor de Wab alleen een werknemer ontslaan wanneer hij een voldragen ontslaggrond had, en dat moest volledig worden bewezen. Een ‘beetje’ disfunctioneren kon niet gecombineerd worden met een ‘beetje’ ernstig verwijtbaar handelen. Een combinatie van verschillende gronden is met de invoering van de Wab wél mogelijk, in de hoop de werkgevers daarmee tegemoet te komen. In het geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de ‘cummulatiegrond’ moet wel een hogere transitievergoeding worden betaald.

Andere wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de berekeningswijze van de transitievergoeding, bepalingen over de payrollovereenkomst en een differentiatie van de WW-premie.

 

Open normen

Ook in de Wab wordt weer veel met open normen gewerkt en hoe de nieuwe wet precies zal uit pakken in de praktijk, moet de toekomst uitwijzen. Wel staat de parlementaire geschiedenis bol met voorbeelden en toelichting omtrent de toepassing van de nieuwe regelgeving, dat biedt mensen die zich bezighouden met het arbeidsrecht houvast bij de toepassing ervan. Wat is bijvoorbeeld een ‘adequate pensioenvoorziening’ en wat bedoelt de wetgever precies met het cumuleren van ontslaggronden? De parlementaire geschiedenis van de Wab is per gewijzigd artikel opgenomen in de nieuwe Tekst & Toelichting – Wet arbeidsmarkt in balans en biedt de arbeidsrecht professional onmisbare achtergrondinformatie bij de nieuwe wetgeving.

 

Wet Arbeidsmarkt in balans, Tekst & Toelichting

De nieuwe publicatie Wet Arbeidsmarkt in balans, Tekst & Toelichting is te bestellen in onze boekenwinkel.