Case: Factum - Berghauser Pont

Case: Factum

Berghauser Pont biedt partners een platform om gericht in contact te komen met professionals. Dat doen we altijd vanuit de inhoud: met kwalitatieve artikelen, video’s en blogs die relevant zijn voor de doelgroep.

 

Daarbij hebben we ook de mogelijkheid proposities op maat te ontwikkelen waarmee u zich extra kunt onderscheiden. Of dat nu in de vorm is van een tijdschrift, een video of een event. Daarvoor kunnen we putten uit een groot netwerk van vormgevers, regisseurs, fotografen en andere creatieven.

 

Een goed voorbeeld is Factum, adviesbureau voor de publieke sector. Nadat we hadden vastgesteld met welke thema’s ze zich wilden profileren, werd besloten dat dit het beste kon worden ingevuld met twee kennisdossiers, een workshop en een online magazine, waarvan ook een uitgebreide printversie werd uitgebracht.

 

Magazine

Voor het tijdschrift werd gekozen voor het thema persoonsgebonden budget (pgb). Er is gestart met de online versie, met achtergronden en opinies, geschreven door experts uit het veld. Deze werd in samenspraak met Factum ontwikkeld door de redactie van Sociaalweb. De digitale uitgave werd gepubliceerd op Sociaalweb, en kunt u hier inzien.

 

Vervolgens is er een meer uitgebreide printversie van het tijdschrift ontwikkeld. Het uitgangspunt was de mens meer centraal te stellen en de verschillende visies over het pgb aan bod te laten komen. Alle betrokken partijen zijn geïnterviewd: een gemeente, een zorgkantoor en een toezichthouder. Ook zijn ouders van twee cliënten aan het woord gelaten, zij laten zien hoe mede dankzij het pgb het leven van hun kinderen een positieve wending heeft gekregen. Ten slotte laat een filosoof zijn licht schijnen over het fenomeen ‘zelfredzaamheid.’

 

Ook voor de distributie van het printmagazine (1.000 exemplaren) via Sociaalweb werd een plan op maat gemaakt. Daarnaast is gebruik gemaakt van de kanalen van Factum zelf.

Dossier

Naast het magazine houdt Factum via het dossier Inkoop, waar het persoonsgebonden budget,  onder valt, haar bezoekers continu op de hoogte van ontwikkelingen over dit onderwerp op onze kennisportal Sociaalweb. De kennispartner draagt bij aan het actueel houden van de  informatie over dit onderwerp en is onze go-to expert op het gebied van Inkoop wanneer wij vragen van onze bezoekers binnen krijgen over dit onderwerp.

Workshop

Tenslotte is in samenspraak met Factum gekozen om via de workshop ‘eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’  hun kennis heel specifiek uit te dragen naar een groep van professionals werkzaam in het domein.