Case: Pels Rijcken - Berghauser Pont

Case: Pels Rijcken

In samenspraak met Pels Rijcken hebben we een strategie ontwikkeld waarin we Pels Rijcken, een bekend toonaangevend advocatenkantoor, op Omgevingsweb als experts op diverse thema’s konden presenteren. De aanpak waarvoor wij hebben gekozen is de deskundige informatie van Pels Rijcken samen te brengen in themadossiers, van waaruit de bezoeker van Omgevingsweb binnen de thematische afbakening voorzien wordt van actuele informatie.

Dossier

Een van de thema’s waarover Pels Rijcken specialistische kennis in huis heeft is het thema Parkeren. Een boeiend thema dat in bijna elk ruimtelijk plan een rol speelt en dus belangrijk dat de beschikbare informatie van hoge kwaliteit is. Door Pels Rijcken aan te wijzen als Kennispartner op het dossier Parkeren bereiken wij deze kwaliteit. Gezamenlijk stellen we de inhoud van het dossier samen. In het themadossier publiceren we het laatste nieuws, jurisprudentie samenvattingen, wetgeving, artikelen en commentaren over Parkeren. Ook beantwoorden onze experts heel gericht vragen over het thema in de Vraag en Antwoord rubriek. Door deze expertise te profileren weet de bezoeker van het themadossier dat bij de vraag naar advies over Parkeren Pels Rijcken hét kantoor is om dit adviestraject te begeleiden.

Magazine

Door recente wijzigingen in wet- en regelgeving rondom het thema Parkeren is dat momentum gebruikt om een online magazine te maken, waarin deze veranderingen en gevolgen voor de praktijk aan de orde zijn gesteld. Onder redactie van de experts bij Pels Rijcken hebben we de inhoud van het magazine samengesteld. Vanuit diverse invalshoeken en met input van verschillende marktpartijen hebben we de thematiek belicht. Wij hebben inhoudelijke artikelen, voorbeelden uit de praktijk, interviews en juridische informatie gecombineerd met mooi beeldmateriaal. Het digitale magazine is daardoor, naast inhoudelijk sterk, ook zeer aantrekkelijk om te lezen, ook op tablet en telefoon. Wij maken het tevens mogelijk het magazine te downloaden zodat het ook gebruikt kan worden als bewaarnummer.

Workshop en Incompany

De theoretische informatie over Parkeren vertalen naar de praktijk. Dat was het doel van het opzetten van een workshop over Parkeren. In een middag is met een groep professionals het thema behandeld waarbij zowel juridische aspecten van parkeerregels maar ook parkeervraagstukken vanuit het perspectief van goede ruimtelijke ordening aan bod zijn gekomen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zijn de deelnemers met de workshopleiders en medecursisten aan de slag gegaan. Ook hier creëren we een gelegenheid waarop de expertise van onze partner direct aan professionals kan worden gepresenteerd. De workshop leent zich uitstekend voor een workshop op-maat. Afhankelijk van de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever ontwikkelen we een programma. Zo hebben we voor een van onze opdrachtgevers de workshop in combinatie met een adviesmiddag over een concept beleidsnota verzorgd. Onze opdrachtgever koppelde positief terug:

“Deze constructieve werkwijze is een echte aanrader. De collega’s waren er tevreden over. Na de cursus hebben we, mede dankzij de adviezen van de workshopleiders, de puntjes op de i kunnen zetten.”