Case: Ruimtemeesters - Berghauser Pont

Case: Ruimtemeesters

Voor onze kennispartner Ruimtemeesters, hebben wij een media strategie ontwikkeld voor de Omgevingswet Game. Deze game is door Ruimtemeesters ontworpen en wordt als tool gebruikt bij adviesopdrachten om de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, zowel inhoudelijk als praktisch, op speelse wijze te presenteren. Door veranderingen via een spel in kaart te brengen wordt leren leuk en blijft de materie hangen.

 

Verschillende media uitingen zijn gepresenteerd, waaruit uiteindelijk gekozen is voor een campagne waarbij kinderen de hoofdrol spelen in diverse korte filmpjes. In de filmpjes worden de huidige en nieuwe manier van werken van ambtenaren, met een knipoog, onder de loep genomen. De kinderen wordt onder andere gevraagd in te gaan op de betekenis van diverse ‘moeilijke’ woorden, zij gaan met elkaar in discussie over boeiende stellingen en tenslotte zien we de kinderen in een aantal sketches. De kinderen hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van improvisatie technieken waarbij een professionele regisseur en filmcrew hen heeft begeleid. Voor deze techniek is bewust gekozen omdat hierdoor het speelse karakter wat het adviestraject beoogt wordt benadrukt.

 

Uiteindelijk zijn er tien filmpjes aangeleverd die worden gebruikt om de Omgevingswet game en bijbehorende adviestraject te promoten en onder de aandacht te brengen. De filmpjes worden online vertoond in banners en via diverse kanalen, waaronder Omgevingsweb, nieuwsbrieven, sociale media en door Ruimtemeesters zelf voor eigen marketingdoeleinden. In samenspraak met Ruimtemeesters wordt er een promotiekalender gemaakt waarop is afgestemd wanneer welke filmpjes online worden vertoond en over welke kanalen deze zullen worden verspreid.

 

Naast het online podium wat Omgevingsweb Ruimtemeesters biedt, worden zij ook in de gelegenheid gesteld om op de Kennismarkt Omgevingswet, een door Berghauser Pont georganiseerd event, aanwezig te zijn en de Omgevingswet Game persoonlijk te presenteren bij hun doelgroep.