Publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

De Omgevingswet zal in 2021 in werking treden, het omgevingsrecht wordt hiermee grondig herzien. Berghauser Pont heeft nu de gehele Omgevingswet in kaart gebracht en is hiermee de eerste partij die de voorbereiding op deze grootschalige aanpassing ondersteunt. De publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting brengt de meest actuele tekstvoorstellen van deze Omgevingswet, de vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten in één boek samen. Het boek is uiterst geschikt voor gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, advocaten, adviseurs, wetenschappers en studenten die zich nu al willen voorbereiden.

Inhoud

Dit handboek bevat alle artikelen van de Omgevingswet die in plaats komt van 26 wetten. Dit zijn wetten zoals de Wabo, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Integraal verwerkt zijn de consultatieversies van de Invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswetten Bodem, Geluid, Grondeigendom en Natuur. Dit boek bevat daarmee de wet zoals die er hoogstwaarschijnlijk in 2021 uit gaat zien. Elk artikel van de Wet en de Besluiten is voorzien van een toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in een oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld. Vanaf 2021 zal een deskundige redactie uit wetenschap, praktijk en rechterlijke macht T&T Omgevingswet actueel houden en relevante rechtspraak toevoegen.

Bestellen

Het boek onder redactie van mr.dr. J.H.G. van den Broek, een autoriteit op het gebied van de Omgevingswet. Wilt u ook een hardcover exemplaar aanschaffen? Ga naar onze winkel: Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting.

Boekomslag Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting