In gesprek met Eveline van de Vorle - Berghauser Pont
31 maart 2023

In gesprek met Evelien van de Vorle, advocaat bij De Kempenaer

Al ruim vijf jaar is Evelien van de Vorle advocaat bij De Kempenaer Advocaten. De Kempenaer is geworteld in Arnhem en werkt regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. We spraken De Kempenaer over hun keuze voor Omgevingsweb, de grootste uitdagingen in het fysieke domein, en welke ontwikkelingen we zeker in de gaten moeten houden.

 

Evelien van de Vorle

 

Waarom hebben jullie gekozen voor Omgevingsweb?

Omgevingsweb biedt een actueel overzicht van relevante regelgeving, rechtspraak, politieke besluitvorming en debat over omgevingsrechtelijke onderwerpen. Wij volgen dit op de voet en leveren hieraan als partner van Omgevingsweb graag een bijdrage.

 

Kunnen jullie iets vertellen over actuele thema’s waar jullie je op dit moment veel mee bezig houden?

Ons kantoor concentreert zich op ondernemingsrecht en vastgoed. Daarbinnen focussen wij ons op verschillende sectoren, in het bijzonder Bouw & Corporaties, Energie & Duurzaamheid, Recreatie & Horeca, Zorg & Welzijn en Kunst & Cultuur. In al deze sectoren komt het omgevingsrecht wel een keer om de hoek kijken. In de ene sector natuurlijk meer dan in de andere. Op dit moment zien wij met name vragen ontstaan over de stikstofproblematiek, maar ook over de samenwerking tussen stakeholders in circulaire processen voor hernieuwbare energie. Deze en andere vragen behoren vaak tot verschillende rechtsgebieden. Door onze multidisciplinaire werkwijze kunnen wij cliënten snel en goed van dienst zijn.

 

Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen in het fysieke domein?

Binnen het fysieke domein doen zich meerdere grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling voor. De vraagstukken op het gebied van wonen, de overgang van fossiele naar duurzame energie (energietransitie), de bescherming van het milieu en de invoering van de Omgevingswet, zijn de grootste uitdagingen in het fysieke domein op dit moment.

 

Welke ontwikkelingen moeten we volgens jullie zeker in de gaten houden?

Wij zien dat Omgevingsweb zeer up-to-date is. Wij denken dat de stikstofproblematiek aanhoudende aandacht vereist. Meer aandacht voor arresten van het Europese Hof van Justitie op omgevingsrechtelijk gebied zou zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn.