Kennisdag Omgevingswet bij gemeente Dordrecht - Berghauser Pont
12 maart 2019

Kennisdag Omgevingswet bij gemeente Dordrecht

In Dordrecht organiseerde Berghauser Pont Academy afgelopen 31 januari de Kennisdag Omgevingswet. In de raadzaal van het stadhuis kwamen 140 raadsleden en medewerkers van de gemeente bijeen om kennis op te doen over de implementatie van de nieuwe wet. Nadat de vijf sprekers de wet eerst in al zijn facetten belicht hadden, was het ’s middags tijd voor toespitsingen op die facetten in drie deelsessies.

 

Ochtendprogramma

De dag begon met de lezing ‘Kader, doelen en instrumenten van de Omgevingswet’, waarin de belangrijkste verbeterdoelen, veranderingen en kerninstrumenten van de Omgevingswet gepresenteerd werden. Vervolgens kwam de vertaling van dit alles naar beleid aan bod in de lezing ‘Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s’. Na een korte pauze was het tijd voor de lezing ‘Cultuurverandering en gevolgen voor de organisatie’. Hierin werden ideeën voor de integrale werkwijze en nauwere samenwerking tussen het ambtelijk apparaat en het bestuur besproken. Het ochtendprogramma werd afgesloten met de lezing ‘De Omgevingswet in Dordrecht’ met de concrete aanpak en stand van zaken.

 

Middagprogramma

Na een welverdiende lunch was het tijd voor de drie deelsessies waarin de medewerkers in groepjes een uitdieping van relevante thema’s voor hen ontvingen. De drie deelsessies waren ‘Inzoomen op het Omgevingsplan’, ‘De Programma’s’ en ‘Integratie en vaststellen van regels’. Tijdens deze drie deelsessies kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het opstellen van een omgevingsplan?
  • Wat zijn de verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan?
  • Hoe is de relatie tussen omgevingsvisie, programma’s en omgevingsplan?
  • Hoe zet je programma’s actief in?
  • Hoe kan de integratie van beleid worden bereikt? Wat is daarvoor nodig?
  • Welke stappen moeten worden gezet om diverse regels met betrekking tot fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren?

 

Tot slot werd er plenair teruggekoppeld waarin de vraag ‘Hoe gaan we nu verder?’ centraal stond. Het doel van deze dag was het samen kennis opdoen over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

De Kennisdag Omgevingswet is een initiatief van Berghauser Pont Academy en werd samengesteld in samenwerking met de gemeente Dordrecht.


“Met de kennisdag die Berghauser Pont Academy voor ons heeft georganiseerd hebben we in één klap een berg aan informatie over de Omgevingswet gekregen. Bij veel collega’s is zo voor het eerst het besef gekomen dat er echt wat gaat veranderen en dat we voor een flinke klus staan. De ochtend was erg technisch, maar dit werd gecombineerd met drie sessies in de middag waarbij we met concrete casussen aan de slag zijn gegaan.

Voor mij als Programmamanager Omgevingswet en organisator van de kennisdag is het belangrijkste resultaat dat de Omgevingswet nu bij iedereen op het netvlies staat. We hebben iets om op verder te bouwen bij de invoering van de wet. Ik merk dat aan de reacties van collega’s, die zelf met ideeën komen om verder te oefenen of beleid op te stellen in de lijn van de wet.”

 

Emma Forsten

 

Emma Forsten
Programmamanager Omgevingswet
Gemeente Dordrecht

 

Incompany cursus

Bent u net als de gemeente Dordrecht geïnteresseerd in het organiseren van een incompany cursus met Berghauser Pont Academy? Neem dan contact met ons op.