Kennismarkt Omgevingsweb - op weg naar een duurzame leefomgeving - Berghauser Pont
17 augustus 2020

Kennismarkt Omgevingsweb – op weg naar een duurzame leefomgeving

Op 10 november is het weer zover, dan vindt de zesde Kennismarkt Omgevingsweb plaats voor iedereen die werkzaam is in het brede omgevingsdomein, van RO tot milieu tot bouwen tot duurzaamheid en energie.

 

Deze Kennismarkt richt zich op de verschillende uitdagingen die er zijn voor het omgevingsdomein. Dan gaat het om de komende Omgevingswet, energietransitie, stikstofproblematiek, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, gezondheid, maar ook het snijvlak met het sociaal domein. Alles grijpt steeds meer in elkaar. De kunst is deze verschillende opgaven met elkaar te verbinden. Met als hamvraag: hoe komen we samen tot een duurzame leefomgeving?

 

Krijg weer de laatste stand van zaken, maar laat u ook inspireren op de Kennismarkt!

 

Opzet Kennismarkt

Corona gaat ook de Kennismarkt niet voorbij. Daarom is er een hybride opzet: een beperkt deel is fysiek op locatie en een ander deel is via livestream te volgen. Via netwerktools zal er ook gelegenheid zijn voor interactie met sprekers en deelnemers.

 

En ook nu is er een plenair programma waarin vooral de opgaven voor Nederland en u centraal staan en in de middag diverse sessies waar u voor kunt kiezen. Het zijn uiteenlopende onderwerpen die allen met elkaar verbonden zijn in hun doel: een duurzame leefomgeving creëren.

 

Deze Kennismarkt levert u kennis, inspiratie en nieuwe ideeën in één dag.

 

Doelgroepen

De Kennismarkt is bestemd voor een ieder die werkzaam is in het omgevingsdomein. Bij de overheid zijn dit:

 • Ruimtelijke ordening: beleidsmedewerkers, planmakers en juristen
 • Bouwen: vergunningverleners, handhavers en juristen
 • Grondzaken: juristen en planeconomen
 • Milieu: adviseurs, vergunningverleners, handhavers en juristen
 • Duurzaamheid en energie: beleidsmedewerkers, projectleiders
 • APV/bijzondere wetten: vergunningverleners
 • Bestuursrecht: algemene juristen en juristen Bezwaar & Beroep
 • Water: beleidsmedewerkers, vergunningverleners, handhavers en juristen
 • Projectleiders/-managers in het fysieke domein
 • Stedelijk beheer/openbare werken: beleidsmedewerkers
 • Geo-informatie/digitalisering: medewerkers
 • Bestuur en raadsleden

 

Sprekers

 • Friso de Zeeuw – Parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling
 • Marijke Vos – Staatsraad Afdeling Advisering Raad van State
 • Harald Wiersema – Overheidsspecialist – Holla
 • Marnix Brongers – Adviseur – Over Morgen
 • Harm Borgers – Partner/adviseur bestuurlijk organisatierecht – KokxDeVoogd
 • Elwin Leusink – Teammanager water en adviseur stedelijk water – SWECO
 • Linda Dekkers – Jurist/programmamanager Omgevingswet – Kuipercompagnons
 • Piet van Leenen – Wethouder – Gemeente Hoeksche Waard

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Kennismarkt? Bekijk hier meer informatie!