Kennismarkt: Zorg en welzijn vijf jaar na de decentralisaties: stand van zaken en vooruitblik - Berghauser Pont
24 oktober 2019

Kennismarkt: Zorg en welzijn vijf jaar na de decentralisaties: stand van zaken en vooruitblik

Het is inmiddels bijna 5 jaar geleden dat de decentralisaties in het sociaal domein zijn doorgevoerd. Wat wilden we aan de vooravond van de decentralisaties (Wmo en Jeugdwet) bereiken en wat is daarvan terecht gekomen in de praktijk? Is er sprake van een merkbaar betere praktijk voor mensen in een kwetsbare positie in de samenleving? Tijdens de kennismarkt staan we stil bij deze vragen en blikken we met experts vooruit op 2020 en verder. We zoomen in op aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving en staan stil bij hoe beleid en inkoop zich gaan ontwikkelen in de komende jaren.

 

In de middag staan diverse workshops gepland over actuele (transformatie)thema’s. U kunt 2 workshops volgen uit het aanbod. Tijdens deze dag wordt u in vogelvlucht bijgepraat over de stand van de decentralisaties (Wmo 2015 en de Jeugdwet) en verkrijgt u inzicht in ontwikkelingen die gaan spelen in 2020 en verder. De kennismarkt biedt u kennis, inspiratie en inzichten.

 

 

Doelgroep

Deze Kennismarkt is bestemd voor medewerkers werkzaam bij gemeenten of zorg- en welzijnsaanbieders:

  • Beleidsmedewerkers
  • Inkoop- & contractmanagers
  • Juristen
  • Afdelingshoofden
  • Bestuurders
  • Bestuurssecretarissen
  • Gemeentesecretarissen & wethouders

De Kennismarkt is tevens interessant voor medewerkers van ondersteunende organisaties in het sociaal domein, zoals adviesbureaus en advocatenkantoren.

 

Wilt u meer informatie? Klik dan hier