“Klimaatweb is er voor professionals die sámen het verschil willen maken” – Interview met Monique Boer, CEO Berghauser Pont - Berghauser Pont
28 januari 2021

“Klimaatweb is er voor professionals die sámen het verschil willen maken” – Interview met Monique Boer, CEO Berghauser Pont

Op 11 januari lanceert Berghauser Pont Mediagroep de nieuwe kennisportal Klimaatweb, hét platform voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Daarbij wordt intensief samengewerkt met Energie Samen, en zullen deze partijen gezamenlijk Wind&Zon, vakblad duurzame energie, uitgeven. Monique Boer, CEO van Berghauser Pont Mediagroep, vertelt over dit nieuwe initiatief.

 

Kun je uitleggen wat Klimaatweb precies inhoudt? 

“Klimaatweb biedt actuele informatie over de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. We bieden overzicht. Maar we zijn tevens de plek waar alle relevante kennis over dit onderwerp samenkomt, we bieden dus ook duiding en diepgang. Inhoudelijk komt de volle breedte van het Klimaatakkoord aan de orde. Er is zoveel te doen over dit onderwerp, partijen buitelen over elkaar heen om hierover te berichten. Op Klimaatweb scheiden we het kaf van het koren. Wij brengen informatie bij elkaar, voegen daar nieuwe kennis aan toe, en maken dit op allerlei manieren toegankelijk, bijvoorbeeld in themadossiers. Zo bieden we de professional zowel overzicht als diepgang, al naar gelang de behoefte.”

 

Wat maakt Klimaatweb anders dan andere initiatieven?

“Wat ons uniek maakt is dat we voor en door de markt zijn. Klimaatweb is de plek waar toonaangevende experts aan het woord komen en waar professionals met hen in gesprek kunnen of hen om advies kunnen vragen. Wij zijn er voor professionals die sámen het verschil willen maken. Vakgenoten uit de publieke en private sector, die met elkaar willen werken aan een betere toekomst – en die belangrijke issues willen agenderen.”

 

Hoe past Klimaatweb in de visie Berghauser Pont?

“Het past naadloos in ons streven maatschappelijk relevante thema’s op de kaart te zetten, door kennis te delen en professionals met elkaar in contact te laten komen. Op het gebied van de fysieke leefomgeving, zorg & welzijn en privacy zijn we al enige jaren actief op deze manier en bereiken we inmiddels 150.000 professionals per maand.
We zijn ongelooflijk blij met deze nieuwe loot aan onze stam. De manier waarop we met het klimaat omgaan is immers cruciaal voor een duurzame samenleving. Door de integrale dekking van meerdere maatschappelijke thema’s die in het publiek domein leven, kunnen wij nog meer mensen met elkaar in contact brengen.”

 

Op welke manier biedt Klimaatweb verdieping van kennis?

“Eerder noemde ik al de themadossiers, waar alle relevante informatie overzichtelijk per thema wordt samengebracht bijvoorbeeld over windenergie, waterstof, verduurzamen van vastgoed of klimaatadaptie. Vanuit deze themadossiers willen we professionals in staat stellen continu te leren en hun kennis bij te schaven. Dit doen we onder andere door micro-learning, korte webcollege’s door de docenten van Berghauser Pont Academy, waardoor bezoekers de status van hun kennis kunnen toetsen en met de onderliggende kennisbank verder kunnen uitbreiden. Bovendien geven we met Energie Samen het enige vakblad uit over duurzame energie uit.”

 

Wat is de rol van Energie Samen?

“Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en andere energie communities, waar circa 900 coöperaties bij zijn aangesloten. Zij bieden hun leden onder meer belangenbehartiging, professionele ondersteuning en projectbegeleiding. Wij zijn heel blij dat we Klimaatweb met Energie Samen lanceren. Inhoudelijk zullen we elkaar versterken. Met hen hebben we bovendien niet alleen een partner die zich al jaren inzet voor de energietransitie, maar ook één die dit realiseert door de betrokkenheid van burgers.”

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@berghauserpont.nl of bellen naar 020-6375000.