Kennismarkt van Klimaatweb 2021 | Berghauser Pont
17 augustus 2021

Klimaatweb Kennismarkt 2021 – De transitie naar een klimaatneutrale samenleving

Het Klimaatakkoord zorgt voor nieuwe uitdagingen in het publieke domein: de energietransitie, de stikstofproblematiek, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en circulariteit zijn hier voorbeelden van.

 

We zijn met zijn allen hard op weg om de klimaatdoelen te halen, maar we zijn er nog niet. Waar staan we nu? En wat moet er nog gebeuren om deze doelen te realiseren? Daarnaast heeft de coronacrisis ons laten zien dat systemen fundamenteel veranderd kunnen worden. Hoe kunnen we deze kans aangrijpen om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in een stroomversnelling te brengen?

 

Laat u tijdens de Kennismarkt op 30 november inspireren door de belangrijkste innovaties, oplossingen en ideeën om de klimaattransitie in praktijk te brengen.

Uitgangspunt is dat we in november weer bij elkaar kunnen komen, waarbij we uiteraard de dan nog geldende Corona-regels in acht nemen.

Opzet Kennismarkt

Tijdens de Kennismarkt Klimaatweb geven vooraanstaande sprekers en experts een overzicht van de laatste en belangrijkste, actuele ontwikkelingen binnen het domein van duurzaamheid en energie.

 

In zes verschillende workshops zullen specifieke thema’s die nu spelen, samen met u worden uitgediept en besproken. Na afloop van deze kennismarkt bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten en kunt u veel van de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Doelgroep

De kennismarkt is bestemd voor een ieder bij gemeenten, provincies, waterschappen en overheden die te maken hebben met de thema’s duurzaamheid en energie. Dit zijn o.a. beleidsmedewerkers, projectleiders en adviseurs. Maar ook voor ondersteunende organisaties als omgevingsdiensten, energiecoöperaties, netbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus etc.

Sprekers

  • Jan Willem Erisman – Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden
  • Evanne Nowak – Freelance programmamaker, curator en moderator op het snijvlak van filosofie, ecologie, kunst en rechtvaardigheid

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Kennismarkt? Bekijk hier het programma van de Kennismarkt Klimaatweb