Masterclass 'Privacy: the next step' - Berghauser Pont
10 februari 2020

Masterclass ‘Privacy: the next step’

Op 13 mei 2020 start de nieuwe masterclass Privacy: the next step. Hoe kunnen organisaties optimaal gebruikmaken van de alsmaar groeiende bulk aan beschikbare data en tegelijkertijd de privacy van medewerkers en consumenten respecteren? Die vraag staat centraal in de nieuwe masterclass. Dit programma betreft een samenwerking tussen Privacyweb (verbonden aan de Berghauser Pont Academy) en de Amsterdam Graduate School (onderdeel van de UvA).

Met de vergaande digitalisering en technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer persoonsgegevens beschikbaar. Deze gegevens zijn van grote waarde voor zowel individuen als organisaties. Het belang van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens neemt daarom toe. Maar wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Programma

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten mensen de regie hebben over hun eigen gegevens. Daar lijken ze, in tegenstelling tot organisaties, echter niet altijd toe in staat. De grootste uitdaging voor organisaties is vervolgens het vinden van een manier om data te gebruiken, maar daarbij ook de privacy van individuen te waarborgen.

Het programma van de masterclass gaat in op deze uitdaging door middel van zeven bijeenkomsten. Zo wordt ingegaan op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Daarbij is het bewustzijn van mensen een belangrijke factor. Tevens wordt de waarde van data voor organisaties besproken. Deze twee onderdelen worden vervolgens met elkaar in verband gebracht en bekeken vanuit een zowel ethische als praktijkgerichte context. Aanmelden voor de masterclass kan hier.

 

Expertise

De cursus wordt begeleid door prof. dr. Ed Peelen en drs. Frank Slisser. Als bijzonder hoogleraar Contentmarketing en docent Strategy & Marketing aan de UvA zijn zij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van datagebruik door organisaties. Ook verschillende andere UvA-docenten en gastsprekers delen hun expertise in het programma.