Nieuw cross-portal partnership biedt professionals thematische verdieping - Berghauser Pont
4 juli 2019

Nieuw cross-portal partnership biedt professionals thematische verdieping

Per 1 juli verdiepen Van Benthem & Keulen en Berghauser Pont Mediagroep de samenwerking op de kennisportals Omgevingsweb, Sociaalweb en Privacyweb. De partijen gaan samenwerken in de volle breedte van het omgevings-, sociaal en privacy domein en bieden thematische diepgang via online kennisdossiers over een aantal actuele onderwerpen. Voor Omgevingsweb zijn dat de thema’s Grondeigendom, Kruimelregeling en Zonne-energie. Voor Sociaalweb zijn dat de thema’s Rechtmatigheid & Fraude, Zorgcontractering en Privacy. Het kennisdossier Privacy in het sociaal domein wordt tevens aangeboden op Privacyweb. De focus van de samenwerking ligt op het delen van hoogwaardige kennis en het stimuleren van de inhoudelijke discussie over bovenstaande thema’s, om zo bij te dragen aan versnelling van de maatschappelijke transities.

 

 

Over het cross-portal partnership

Johan Koggink, directeur Van Benthem & Keulen: “Wij zijn blij met de samenwerking met Berghauser Pont Mediagroep. Voor Van Benthem & Keulen staat kennisdeling al jaren centraal. Vandaar dat wij, intussen ruim 5 jaar geleden, het serviceconcept vanDienst hebben geïntroduceerd. De samenwerking met Berghauser Pont is een mooie aanvulling op de manier waarop wij onze kennis met de markt willen delen en sluit goed aan bij de ambities en strategie van ons kantoor.”

Monique Boer, oprichter en directeur van Berghauser Pont Mediagroep: “Wij bouwen aan een kennisecosysteem voor de maatschappelijke transities en zijn blij dat wij samen met het gerenommeerde kantoor Van Benthem & Keulen thematische verdieping kunnen bieden aan professionals in het omgevings-, sociaal en privacy domein op diverse actuele onderwerpen die spelen binnen onze samenleving.”

 

 

Over Van Benthem & Keulen

Van Benthem & Keulen is een fullservicekantoor in advocatuur en notariaat en innoveert in de traditionele sector van juridische dienstverlening. Het ambitieuze kantoor richt zich op grote en middelgrote ondernemingen, overheidsinstanties en zorginstellingen. De 90 juridische professionals koppelen top juridische dienstverlening aan innovatie en kennisdeling. Al bijna 80 jaar lang. Van Benthem & Keulen mag zich rekenen tot de top 20 grootste kantoren van Nederland.

 

 

Over Berghauser Pont Mediagroep

Berghauser Pont Mediagroep stimuleert ontwikkeling en kennisdeling over maatschappelijk relevante onderwerpen, met de intentie een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving. Samen met een groot netwerk aan experts biedt zij op kritische en onafhankelijke wijze kennis over actuele ontwikkelingen. Berghauser Pont Mediagroep deelt deze hoogwaardige content via de diverse kennisportals, nieuwsbrieven, boeken, cursussen en evenementen.