Conferentie: Eén Net voor decentrale opwek. Berghauser Pont Academy
12 februari 2020

Nieuw in ons aanbod: Conferentie – Eén net voor decentrale opwek: duurzame energie op het elektriciteitsnet

De energietransitie richting duurzame energie schrijdt voort, maar loopt lokaal op tegen de grenzen van de groei. In veel gebieden is het netwerk niet berekend op stroom die opgewekt wordt in buitengebieden, zoals wind- en zonneparken. De stroomcapaciteit staat dus onder druk.

 

En aan de andere kant zorgt de energietransitie er voor dat het verbruik steeds meer elektrisch wordt: auto’s, industrie, warmtepompen, koken, de bouw, etc. Ook deze ontwikkelingen zetten de capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk en vraagt om veel investeringen in het net, dan wel in slimme alternatieve oplossingen.

 

Ondertussen zijn lokale overheden bezig met de Regionale Energie Strategieën (RES), maar ook met concrete projecten om de energietransitie handen en voeten te geven. Daarbij lopen ze vaak aan tegen de capaciteit van het elektriciteitsnet, maar is er ook een gebrek aan kennis over de werking van het net.

 

 

Inhoud en resultaat

Het doel van de conferentie is: Gemeenten en andere relevante stakeholders informeren over de impact van de energietransitie op de netten en de uitdagingen hierbij. Deze conferentie wil allereerst een helder overzicht geven en daarnaast een verdieping bieden op een aantal deelonderwerpen in een aantal sub-sessies. Na afloop van de conferentie kent u de rol en randvoorwaarden van het elektriciteitsnet en hoe je daar het beste mee kunt omgaan om tot een echte energietransitie te komen.

 

Sprekers zijn

Marijke Vos, Leon Straathof, Meindert Smallenbroek, Elbert Huijzer en Ton Schuurmans

 

Meer informatie

De conferentie vindt plaats op maandag 20 april 2020 in Amsterdam.Voor meer informatie klikt u hier!