Nieuw: opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Berghauser Pont
19 september 2019

Nieuw: opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet

Word nieuwe stijl handhaver/toezichthouder!

De opleidingsagenda van Omgevingsweb heeft er weer een nieuwe parel bij, namelijk de opleiding: Handhaver en toezichthouder Omgevingswet. Binnen vier dagen wordt u klaargestoomd voor het werken binnen de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft flinke consequenties voor de uitvoering van de VTH-werkzaamheden. Enerzijds door de nieuwe systematiek en de nieuwe regels en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld op grond van de private kwaliteitsborging voor het bouwtoezicht. Daarnaast blijft het werken conform de vergunningen- en handhavingsstrategie een feit. Dat geeft nieuwe kansen in de samenwerking.

 

Aanbod

Wij bieden je een cursus voor de nieuwe stijl van toezicht en handhaving. De Omgevingswet en het vergunningen- en handhavingsbeleid maken dat een kennisupdate noodzakelijk wordt. Wij bieden je een combinatie van kennisdagen en een competentiedag. Dat laatste omdat vooral de functie van toezichthouder/handhaver aan verandering onderhevig zal zijn. De opleiding voorziet in praktische kennis met uiteenlopende praktijkvoorbeelden en wordt afgesloten met een certificaat van deelname. De cursus voldoet aan de kwaliteitseisen 2.2, zoals die gelden per 1 juli 2019.

 

Toezicht en handhaving

In het huidige stelsel bevatten veel voorschriften een normstelling en geven daarmee een handvat aan de gebruiker en aan de toezichthouder. Normstelling kan onder de Omgevingswet in het omgevingsplan worden opgenomen als maatwerkregel. Op grond van de bestuurlijke afwegingsruimte kunnen normstellingen voor bijv. geur, lucht, geluid en trilling gebiedsgericht worden bepaald. Op die basis kunnen vervolgens maatwerkvoorschriften worden gesteld aan een bedrijf. Uitgangspunt is echter de zorgplicht en eigen verantwoording. Dit vergt van bedrijven, bewoners en toezichthouders totaal andere omgangsvormen. In deze training gaan wij in op alle consequenties, ook voor de communicatieve aspecten die de veranderingen met zich meebrengen.

 

Docenten

Jan Boer
Jan is docent Bouw- en RO regelgeving, Wabo en bestuursrecht. Hij is werkzaam bij gemeente IJsselstein, met veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij gemeenten.
Jacco Huijzer
Jacco opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en staat zowel juristen als bouwkundigen bij in complexe vergunningsaanvragen en handhavingstrajecten. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is docent bij Bouwforum.

Erik Mossel
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.

 

Extra informatie

Data: 26 november, 3, 10, 12, 17 december 2019
Tijd: 09:30 – 16:30
Locatie: Utrecht
Prijs: € 1.695,-

Wilt u meer informatie over deze opleiding. Bekijk dan de opleidingspagina hier!