Nieuwe cursus Omgevingswet en zwembaden - Berghauser Pont
13 augustus 2018

Nieuwe cursus Omgevingswet en zwembaden

De zwemwaterregelgeving is al vele jaren geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). In het voorjaar 2018 is het ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet gepubliceerd voor internetconsultatie. Daarmee zal de huidige wetgeving binnenkort opgaan in de Omgevingswet en daaraan hangende algemene maatregelen van bestuur.

 

Het zal nog niet meevallen om de nieuwe wetgeving in de vingers te krijgen. De Omgevingswet verschilt namelijk in vele opzichten van de huidige wetgeving. Zo kent de Omgevingswet een andere opzet en systematiek. Ook de uitgangspunten zijn anders. Bovendien biedt de Omgevingswet een aantal nieuwe instrumenten. Om er voor te zorgen dat u deze veranderingen nu al kunt anticiperen organiseert Berghauser Pont Academy de cursus Omgevingswet en zwembaden.

 

Inhoud en opzet

U kunt twee cursusmodules van één dag volgen:

  • Hoofdlijnen
  • Verdieping

 

Het doel van de hoofdlijnen-module is inzicht te geven in de nieuwe zwemwater-regelgeving onder de Omgevingswet. Na een korte voorgeschiedenis van de nieuwe regelgeving maakt u kennis met de Omgevingswet. De module gaat verder in op de belangrijkste uitgangspunten en het toepassingsbereik van het ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet. U krijgt inzicht in de structuur van het aanvullingsbesluit en antwoord op de vraag tot wie de nieuwe regels zich richten. Uiteraard worden de nieuwe instrumenten en het belang ervan uitvoerig besproken.

Het doel van de verdiepings-module is om een stap verder te gaan en houders van badinrichtingen antwoord te geven op de vraag: ‘Wanneer doe ik het juridisch goed?’ De module doet dit onder meer door:

  • de risico’s te benoemen die houders lopen met hun waterbassin
  • te oefenen met de nieuwe instrumenten als de zorgplicht en de risicoanalyse
  • inzicht te geven hoe u met behulp van wettelijke instrumenten risico’s kunt voorkomen dan wel de gevolgen ervan kan beperken en kansen kan benutten
  • een verkenning van de aansprakelijkheidsvraag

 

De cursusmodules zijn informatief en tegelijk interactief. Er bestaat voldoende ruimte voor gedachtewisseling, cases en eigen inbreng. Het resultaat is dat deelnemers op een verantwoorde manier de Omgevingswet in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken als hulpmiddel om doelen op het gebied van zwemmen en baden en te realiseren.

 

Cursus Omgevingswet en zwembaden

De cursus Omgevingswet en zwembaden wordt gegeven door Luc Vosters, zelfstandig juridisch adviseur bij Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning. De cursus zal plaatsvinden op 22 en 29 november 2018 in Utrecht. Wilt u deze cursus bijwonen? Meld u aan via de website van Berghauser Pont Academy: Omgevingswet en Zwembaden.