Nieuwe publicatie: Handboek Afvalstoffenrecht - Berghauser Pont
11 december 2019

Nieuwe publicatie: Handboek Afvalstoffenrecht

In het Handboek Afvalstoffenrecht (derde geheel herziene druk) wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht en in de juiste context geplaatst.

 

In het handboek wordt ingegaan op de Europese richtlijnen en verordeningen, de nationale afvalstoffenwet- en regelgeving en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Uiteraard wordt ingegaan op bedrijven (inrichtingen) die afvalstoffen op- en overslaan, be- of verwerken of verwijderen (Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunningen milieu).

 

 

Sinds het verschijnen van de eerste druk (2012) zijn er meerdere ontwikkelingen geweest in de afvalstoffenwetgeving en de jurisprudentie. Dit was reden om de eerste druk aan te vullen en te actualiseren. Naast de actualisaties is het handboek uitgebreid met een aantal hulpmiddelen, onder meer de integrale bijlagen I tot en met III uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

 

Handboek Afvalstoffenrecht (derde geheel herziene druk) legt de koppeling met de uitvoeringspraktijk en het is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met afvalstoffenrecht te maken heeft. Het complexe afvalstoffenrecht wordt met dit handboek een stuk in- en overzichtelijker.

 

Over de auteurs

Y. (Ynze) Flietstra

Ynze Flietstra  werkte tot zijn pensionering in augustus 2019 als senior adviseur bij de STAB op omgevingsrechtgebied. Zijn deskundigheid is afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. De basiscursus Afvalstoffenrecht bij Berghauser Pont Academy heeft hij tot 2016 gegeven.

 

ing. T. (Tjeerd) van der Meulen

Tjeerd van der Meulen was tot 2017 senior adviseur bij de STAB waar hij adviseerde op het gebied van omgevingsrecht. Hij is specialist op het gebied van afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Sinds 2017 is hij toegetreden tot het Management Team van de STAB.

 

ing. P. (Peter-Arjen) Boers

Peter-Arjen Boers is senior adviseur bij de STAB op het gebied van het omgevingsrecht. Zijn specialismen zijn onder andere afvalstoffen en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is sinds 2016 docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Daarnaast houdt hij voor een uitgeverij de website over afvalstoffenrecht bij.

 

Winkel

De publicatie Handboek Afvalstoffenrecht is te bestellen via onze webshop.