Nieuwe publicatie: Handboek Geluid - Berghauser Pont
23 december 2020

Nieuwe publicatie: Handboek Geluid

De nieuwe publicatie Handboek Geluid geeft u een uiteenzetting van het dynamische en rijke veld van geluidwetgeving, met als doel gedegen kennis te bieden dat van waarde is voor iedereen die professioneel met geluidwetgeving te maken heeft.

 

 

Achtergrond

Geluidhinder is een fenomeen van alle tijden, en een thema dat zo divers is dat erbinnen talrijke disciplines te onderscheiden zijn. Dat uit zich ook in duidelijk gescheiden domeinen in de wetgeving, ieder met hun eigen historie, spelregels en jurisprudentie.

Wat op het eerste gezicht slechts een bescheiden thema binnen het milieurecht mag lijken, is daardoor in de praktijk een omvangrijk geheel. Dit rechtvaardigt de samenstelling van een eigen Handboek, dat lezers wegwijs maakt in de systematiek van de verschillende domeinen.

 

Beschrijving

Om de regelgeving te kunnen begrijpen, is allereerst een beknopte beschrijving van geluid als natuurkundig verschijnsel op zijn plaats. Vervolgens behandelt het Handboek de voornaamste domeinen binnen de Nederlandse geluidwetgeving, zoals weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai, activiteiten en ruimtelijke ordening. Ook enkele specifieke thema’s komen aan de orde: geluidruimteverdeling, geluid bij evenementen en procederen. Aansluitend wordt een vooruitblik gegeven naar de Omgevingswet en hoe de geluidwetgeving van de verschillende disciplines daarin al dan niet zal wijzigen.

 

Voor wie is dit boek geschreven?

Dit boek is van waarde voor iedereen die professioneel met geluidwetgeving te maken heeft, zoals medewerkers van overheden en omgevingsdiensten, akoestisch adviseurs, juristen of studenten in (milieu)recht.

 

Auteurs

Judith Doorschot

Judith is senior adviseur bij M+P Raadgevende adviseurs. M+P adviseurs doen al 45 jaar ontdekkingen en ervaringen op in de wereld van geluid, trillingen, lucht en gezondheid en comfort in gebouwen.

 

Daniëlla Nijman

Daniëlla is advocaat bij Halsten Advocaten. Haar focus ligt op het omgevingsrecht, waaronder bestuursrechtelijke kwesties rondom ruimtelijke ordening en milieu.

 

Rick Huizinga

Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de sanering en beheer daarvan. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen en bij het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.

 

Bent u geïnteresseerd? Bekijk hier dan de nieuwe publicatie!