Nieuwe publicatie: Handhaving Omgevingsrecht - Berghauser Pont
13 oktober 2020

Nieuwe publicatie: Handhaving Omgevingsrecht

Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet) biedt een praktijkgericht overzicht van het handhavingsproces, met de focus op ruimtelijke ordening en milieu (het omgevingsrecht).

 

Handhaving Omgevingsrecht

 

Achtergrond

In de praktijk bij bestuursorganen en ondernemers is er behoefte aan een beknopt leesbaar overzicht, praktische tips en vooral antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk. Beknoptheid, toegankelijkheid en leesbaarheid hebben daarom bij het schrijven voorop gestaan, waarbij bovendien de praktische invalshoek de boventoon heeft gevoerd.

 

Beschrijving

Dit boek is grofweg verdeeld volgens de chronologie van de besluitvorming over handhaving van omgevingsrecht in de brede zin van het woord: ‘vóór’, ‘tijdens’ en ‘ná’ het handhavingsbesluit. Het zwaartepunt ligt in het bestuursrechtelijke perspectief. Waar nodig is natuurlijk ook de Omgevingswet meegenomen.

 

Doelgroep

Deze praktische leidraad is geschreven voor ambtenaren en ondernemers die te maken krijgen met het voornemen van een bestuursorgaan om handhavend op te treden. Ook voor studenten en advocaten biedt het een handig hulpmiddel bij studie en werk.

 

Auteur

Mr. drs. M. (Minou) Woestenenk is zelfstandig advocaat omgevingsrecht en lid van de Vereniging van milieurechtadvocaten (VMA). Na haar universitaire studies rechten (1991) en milieuwetenschappen (2005) voltooide zij de beroepsopleiding tot advocaat (beëdigd in 2008) en de postdoctorale opleiding omgevingsrecht aan de Grotius Academie (2013). Van 1990 tot 1994 adviseerde zij zowel overheid als bedrijfsleven over allerlei onderwerpen op het gebied van het milieurecht. Tussen 1995 en 2008 werkte zij bij gemeente en provincie aan vergunningverlening, handhaving, projecten en bodemsanering. Zij was co-auteur van de module ‘Duurzaam ondernemen’ (2006) van de Open Universiteit. In de periode 2008 – 2011 verbreedde ze haar blik naar vastgoed en ruimtelijke ordening. Sinds 2012 is ze advocaat-ondernemer. Ze staat bedrijven, particulieren en overheidsorganisaties bij met advies en vertegenwoordigt hen in juridische procedures. Zij schrijft met regelmaat over handhaving van omgevingsrecht. Zij heeft een pragmatische benadering en heeft een grote voorkeur voor ‘klare taal’.

 

Bent u geïnteresseerd? Bekijk dan hier de publicatie!