Nieuwe publicatie: Hoofdstukken Aanbestedingsrecht - Berghauser Pont
4 juni 2020

Nieuwe publicatie: Hoofdstukken Aanbestedingsrecht

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (derde druk) is een toegankelijke en stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht. Het biedt een introductie tot het aanbestedingsrecht en een praktisch handvat om de hoofdlijnen van de op dit rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving in de vingers te krijgen met vele voorbeelden en jurisprudentie, in een zeer toegankelijke schrijfstijl.

 

 

Nieuwe druk

In deze derde herziene druk is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen ten aanzien van de leerstukken van de wezenlijke wijziging, raamovereenkomsten, de uitsluitingsgronden en integriteit. Daarnaast is het boek voor wat betreft de relevante jurisprudentie bijgewerkt tot april 2020.

 

Achtergrond

Het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich in een gestaag tempo. Dat maakt een nieuwe derde herziene en geactualiseerde druk noodzakelijk. Hoofdstukken Aanbestedingsrecht ontsluit op een toegankelijke en vlot geschreven wijze het aanbestedingsrecht ten behoeve van het onderwijs en andere belangstellenden in het aanbestedingsrecht. Deze uitgave blijkt tevens zeer nuttig te zijn als ondersteuning in de rechtspraktijk. Hoofdstukken Aanbestedingsrecht beoogt uitdrukkelijk niet uitputtend te zijn.

 

Beschrijving

Het boek wil de lezer onder meer laten zien dat het in het aanbestedingsrecht in belangrijke mate draait om het interstatelijk handelsverkeer. Om dat te bevorderen heeft de wetgever procedurele regels opgesteld. Daarin staan de Europeesrechtelijke speerpunten als het non-discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de beginselen van transparantie en proportionaliteit centraal. Dit boek beoogt de aanbestedingsrechtelijke ‘samenhang der dingen’ te schetsen.

 

Docentexemplaar

Hoofdstukken aanbestedingsrecht biedt een praktisch handvat voor inkopers, verstrekkers van overheidsopdrachten en anderen in de rechtspraktijk die betrokken zijn bij het aanbestedingsrecht. Daarnaast is deze uitgave zeer geschikt voor het onderwijs.

 

Auteur

prof. mr. H.D. (Huib) van Romburgh
Prof. mr H.D. (Huib) van Romburgh is adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is hoogleraar Europees en Nederlands aanbestedingsrecht aan de Rijkuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Hij vervult voorts diverse bestuursfuncties en docentschappen. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan onder meer op het terrein van het aanbestedingsrecht

 

Via deze link komt u bij de productpagina.