Nieuwe publicatie: Privacy in het sociaal domein - Berghauser Pont
9 augustus 2019

Nieuwe publicatie: Privacy in het sociaal domein

Privacy in het sociaal domein  is een studieboek en naslagwerk voor beroepsbeoefenaren van gemeenten en hulpverlenende instanties, zoals juristen, kwaliteitsmedewerkers, privacy-adviseurs, beleidsmakers en functionarissen gegevensbescherming.

 

 

In 2015 gaf de wetgever gemeenten de opdracht om casusgericht te werken vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.  Dit ging gepaard met een reorganisatie en herverdeling van taken. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 is de belangstelling voor het onderwerp privacy toegenomen, maar ook de vragen en misverstanden: hoe kan men samenwerken vanuit die integrale visie en welke informatie mogen de partijen delen. Het belang van privacy in het sociaal domein is het bewaken van vrije toegang tot fundamentele voorzieningen. De drempel om hulp te zoeken mag niet te hoog zijn.  Vertrouwen behouden in de overheid en de hulpverlening is een fundamentele voorwaarde. Dit sluit nauw aan bij de kernwaarden van het sociaal domein: de eigen regie van de cliënt en de integriteit van de hulpverlener,

 

Privacy in het sociaal domein behandelt de belangrijkste wetten die een rol spelen in het sociaal domein. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook de geheimhoudingsplicht, gegevensuitwisseling, de organisatie van de samenwerking en het werkproces komen aan bod. Er is een voorbeeld ‘Toestemmingsformulier’ opgenomen en een ‘Afwegingskader Conflict van plichten’.

 

Over de auteurs

 

mr. C.W.J.M. (Corrie) Ebbers (hoofdredacteur)

Corrie Ebbers is privacy jurist. In 1996 afgestudeerd in dit onderwerp. Werkzaam geweest bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanaf 2001 voert ze haar eigen adviespraktijk, met name voor de publieke sector en de zorg waar ze haar kennis en ervaring als (voormalig) maatschappelijk werkster en jurist samenvoegt.

 

mr. Paulien Bunt

Paulien Bunt heeft ruime werkervaring als rechtendocent in het hoger onderwijs en als jurist bij de nationale toezichthouder, CBP, thans Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is als zelfstandige actief als privacyjurist (PrivacyBelang.nl).

 

mr. Sophie Vastenhout

Sophie Vastenhout is werkzaam als juridisch adviseur bij de gemeente Amsterdam en adviseert de afdelingen Onderwijs, Jeugd en Zorg onder andere op het gebied van privacy.

 

mr. Micha Venderbos

Micha Venderbos is werkzaam in het gemeentelijk sociaal domein (jurist bij de gemeente Venlo en lid bezwaarschriftencommissies gemeenten Breda en Boxtel). Hij is actief als juridisch auteur/annotator en verricht juridisch onderzoek (Universiteit Leiden) naar toezicht en controle in het sociale bestuursrecht.

 

Bekijk hier het inkijkexemplaar