Nieuwe publicatie: Vergunningvrij bouwen: 3e editie - Berghauser Pont
27 augustus 2019

Nieuwe publicatie: Vergunningvrij bouwen: 3e editie

Vergunningvrij bouwen (derde druk) biedt een complete update van uw kennis over vergunningvrij bouwen. Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is, al meer dan 8 jaar, de leidraad voor de regelgeving op het gebied van vergunningvrij bouwen en het gebruik van de zogenaamde kruimellijst. Er is al veel ervaring opgedaan met deze bijlage en ook is er al veel jurisprudentie verschenen. Maar nog steeds actueel zijn de vragen: Wanneer mag er nu wel of niet een bouwwerk zonder vergunning gebouwd worden? In welke gevallen kan de kruimellijst worden toegepast en kan met de reguliere vergunningprocedure een omgevingsvergunning voor een planologische afwijking worden verleend?

 

 

Het boek is opgedeeld in twee delen. Deel I is algemeen van aard en het gaat vooral in op de werking en wijzigingen in de Wabo. Hierbij wordt er voornamelijk gekeken naar de hoofdlijnen en naar de relatie tussen bouwen en monumenten. Het tweede, en belangrijkste, deel spitst zich toe op het vergunningvrij bouwen waarbij artikelsgewijs Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht aan de orde zal komen.

In de Bijlage ook de zogenoemde kruimellijst opgenomen en biedt de Wabo de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder komt het vergunningvrij bouwen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten aan bod. Bijlage II beperkt immers het
vergunningvrij bouwen in die situaties.

 

Nieuw in deze, derde, druk is het hoofdstuk over de kruimellijst. Waarin specifiek op recente jurisprudentie wordt ingegaan. Dit boek biedt een complete update van uw kennis over vergunningvrij bouwen.

 

Over de auteur

H. Veenstra

Henk Veenstra is al jaren werkzaam op het gebied van de bouwregelgeving. Dit doet hij bij de gemeente Leeuwarden in de functie van senior juridisch adviseur Toezicht en Handhaving. Daarnaast docent en redacteur bij diverse uitgaven. Hij weet van de praktische hoed en de rand van het nieuwe vergunningvrij bouwen.

 

Bestellen

De publicatie: Vergunningvrij bouwen: 3e editie is te bestellen in onze boekenwinkel.