Nieuwe publicatie: Werken met het Omgevingsplan - Berghauser Pont
31 mei 2019

Nieuwe publicatie: Werken met het Omgevingsplan

De 2e druk van de publicatie: Werken met het Omgevingsplan is noodzakelijk na het beschikbaar komen van de “staalkaarten”, het “nader rapport” naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State op de vier AMvB’s, diverse ontwerpen aanvullingswetten (en besluiten) en de Invoeringswet en Invoeringsbesluit. Ook is het mogelijk geweest met de huidige beschikbare voorstellen en ontwerpen een “verdiepingsslag” te maken.

 

Eén van de instrumenten binnen de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt is het omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen vormen straks ongeveer 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

 

 

Voor wie

De publicatie Werken met het Omgevingsplan is een praktische handleiding bij het opstellen van een omgevingsplan. Het boek is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, juristen en advocaten, leden van de gemeenteraad, bestuurders (college B&W) of de initiatiefnemer van een project en hun adviseurs. Daarbij is het ook zeer geschikt voor het onderwijs in het omgevingsrecht. Meer dan duizend voetnoten ontsluiten een wereld van parlementaire stukken, web-blogs en wetenschappelijke bijdragen aan diverse Nederlandse tijdschriften.

 

Redacteur

mr. H. (Hendrik) Faber is de redacteur van deze publicatie. Faber is directeur/eigenaar van Juridisch Advies Kalenberg, bureau voor ruimtelijk en juridisch advies in Geldermalsen en docent omgevingsrecht.

 

Bestellen

De publicatie: Werken met het Omgevingsplan is te bestellen in onze boekenwinkel.

Werken met het Omgevingsplan