3 mei 2018

Nieuwe Publicatie: Zakboek Statenleden

Het boek is een onmisbaar naslagwerk voor statenleden en (lokale) politici. In 2019 starten namelijk honderden nieuwe Statenleden aan een grote uitdaging. Maar, hoe pakken ze dit aan? Staan de Staten schaakmat? Speciaal voor Statenleden is daarom het Zakboek Statenleden ontwikkeld.

Grote bedragen, een breed takenpakket en zware verantwoordelijkheden: op leden van Provinciale Staten komt veel af. De parttime provinciale bestuurders staan daarbij voor een grote uitdaging: het kaders stellen aan, en controleren van een stevig en deskundig College van Gedeputeerde Staten met een omvangrijk provinciaal ambtenarenkorps. Staan Statenleden niet bij voorbaat schaakmat?

Leden van Provinciale Staten hebben gelukkig een uitgebreide gereedschapskist tot hun beschikking. Het is echter wel belangrijk al die instrumenten goed te hanteren. Speciaal voor Statenleden is daarom het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Een redactie van ervaren adviseurs, bestuurders en politici schreef bijdragen over alle aspecten van het werk van Statenleden.

Op het Provinciehuis van Utrecht zal op vrijdagochtend 18 mei 2018 het Zakboek Statenleden worden gepresenteerd. Tijdens het mini-symposium ‘Staten schaakmat?!’ zullen er ondermeer bijdragen zijn van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en Harold van de Velde, voorzitter van de vereniging StatenlidNu.

 

Datum en locatie

Datum: vrijdag 18 mei 2018
Aanvang: 10:00
Locatie: Foyer Statenzaal Provincie Utrecht (Archimedeslaan 6, Utrecht)
Aanmelden: via Peter van den Berg (petervandenberg@leg-uit.nl)

 

Programma Symposium

• 09:30 – 10:00 Inloop —
• 10:00 – 10:05 Welkom (Arne Schaddelee)
• 10:05 – 10:20 Staten en Senaat (Ankie Broekers-Knol)
• 10:20 – 10:30 Toekomst Provinciale bestuurslaag (Richard van Oevelen)
• 10:30 – 10:40 Statenlid aan zet (Harold van de Velde)
• 10:40 – 10:50 Presentatie en overhandiging Zakboek raadsleden (Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek)
• 10:50 – 11:00 Reactie Commissaris van de Koning (Willibrord van Beek)
• 11:00 – 11:20 Reacties op Zakboek Statenleden (Ruben Berghauser Pont, Gerben Huisman en Pieter Verhoeve)
• 11:20 – 11:25 Afronding (Arne Schaddelee)

 

Personalia

De volgende personen leveren een (inhoudelijke) bijdrage bij dit symposium:

  • Willibrord van Beek: Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht;
  • mr. Peter van den Berg: juridisch adviseur gemeenten Oudewater en Woerden, gemeenteraadslid Waddinxveen (2006-2018) en redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
  • Ruben Berghauser Pont: uitgever Berghauser Pont Publishing;
  • mr. Ankie Broekers-Knol: voorzitter Eerste Kamer;
  • Jorden Hagenbeek: bestuurskundige en organisatieveranderaar en eigenaar Wisborn. Redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
  • Gerben Huisman: Statengriffier Fryslân en Redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
  • mr. Richard van Oevelen: juridisch medewerker bestuursrecht Ploum, gastdocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden en auteur van het boek ‘De provincie in het nauw’;
  • Arne Schaddelee: Statenlid Utrecht, mede-eigenaar communicatieadviesbureau en Redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
  • Harold van de Velde MA: Statenlid Zeeland en voorzitter vereniging StatenlidNu;
  • mr. drs. Pieter Verhoeve: burgemeester gemeente Oudewater.