Nieuwe workshop: Beschermd Wonen en Beschermd Thuis - Berghauser Pont
26 juni 2019

Nieuwe workshop: Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

Sociaalweb start dit najaar met een nieuwe workshop: Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. In deze workshop sociaal voor gemeenten leert u geschiedenis van het Beschermd Wonen, zodat u snapt welke stappen nu gezet worden en waarom. U krijgt meer inzicht in de praktische aspecten, waaronder wet- en regelgeving, de huidige praktijk van dienstverlening en de varianten van bekostiging.

 

Over beschermd wonen en beschermd thuis

Vanaf 2021 verdwijnt de functie ‘centrumgemeente voor Beschermd Wonen’. Dan zijn alle gemeenten zelfstandig verantwoordelijk voor de ondersteuning (zo nodig met 24-uurs verblijf) van mensen met psychiatrische problemen en/of licht verstandelijke beperkingen. Bovendien wordt dan de Wlz opengesteld voor cliënten waarvan is vastgesteld dat zij blijvend zijn aangewezen op 24 uurszorg. Deze ‘doordecentralisatie’ geeft een belangrijke impuls aan het verder ambulantiseren van de ondersteuning, op weg naar ‘beschermd thuis’. Dit is een flinke opgave voor de gemeenten die vraagt om een samenhangende, integrale aanpak over meerdere domeinen. Waaruit bestaat die opgave en welke aanpak kan daarbij worden toegepast?

 

Docenten

Drs. Sylvia Schutte en drs. Nico Dam zijn senioradviseur bij bureau HHM zijn de docenten van deze workshop. Zij hebben jarenlange ervaring in dit dossier, dat zij al vanuit de AWBZ-tijd door en door kennen. Samen met andere collega’s waren zij in de afgelopen jaren betrokken bij meer dan de helft van alle centrumgemeenten.

 

Praktische informatie

Donderdag 31 oktober van 13.30 – 17.00 uur, te Utrecht

Deelnameprijs: € 249,- (excl. BTW)

Tijdens de workshop ontvangt u de hand-outs van de presentaties.

Aanmelden voor de workshop kan hier

 

Incompanymogelijkheden

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook incompany voor u organiseren. Paula Vrolijk (programmamanager Sociaalweb) informeert u graag over de mogelijkheden. Zij is te bereiken via tel. 020 – 8200 908 en e-mail paula@berghauserpont.nl.