Partner aan het woord: Sanne Groenwold, advocaat bij Croon advocaten - Berghauser Pont
16 februari 2021

Partner aan het woord: Sanne Groenwold, advocaat bij Croon advocaten

Croon advocaten is sinds afgelopen najaar partner van Zorg&Sociaalweb. Wat betekent de samenwerking voor hen en hoe denken zij dat het sociaal domein zich de komende periode zal ontwikkelen? We spraken erover met Sanne Groenwold, advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht bij Croon advocaten.

 

 

Waarom is Croon advocaten afgelopen jaar partner geworden van Zorg&Sociaalweb?

Binnen ons kantoor hebben wij veel ervaring met het inkopen en aanbesteden binnen de zorg en het sociaal domein. Wij adviseren cliënten over de opzet en uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten en staan hen in geval van (dreigende) geschillen bij. Om onze kennis op kantoor op peil te houden en onderling ervaringen uit te wisselen, hebben wij enige tijd geleden een team Sociaal Domein geformeerd. Dit team bestaat uit vier ervaren advocaten en één juridisch medewerker en komt tweewekelijks bij elkaar. Eén van de eerste ideeën die in dit verband ontstond, was om de spelregels voortvloeiende uit jurisprudentie omtrent reële tarieven in kaart te brengen, waaruit een uitgebreid overzichtsartikel is voortgekomen. Dit artikel over reële tarieven is begin vorig jaar op de website van Zorg&Sociaalweb geplaatst en is inmiddels al meer dan 1.100 keer bekeken. Deze vliegende start heeft niet alleen onze zichtbaarheid vergroot, maar ook concreet werk opgeleverd. Mede hierdoor zijn wij eind 2020 officieel partner van Zorg&Sociaalweb geworden.

 

In hoeverre waren jullie voor de start van onze samenwerking al actief met het delen van inhoudelijke kennis richting de doelgroep?

Voor de start van onze samenwerking deelden wij onze (juridische) kennis en ervaring op het gebied van inkopen en aanbesteden binnen de zorg en het sociaal domein voornamelijk met elkaar en onze (vaste) cliënten. Wel bestond bij ons al langere tijd de wens onze kennis en ervaring ook in breder verband te delen. De samenwerking met Zorg&Sociaalweb heeft ervoor gezorgd dat wij met onze (verdiepende) content over belangrijke ontwikkelingen en/of jurisprudentie nu ook andere inkopers, beleidsmedewerkers en juristen binnen het domein bereiken.

 

Jullie zijn voortvarend van start gegaan met de samenwerking. In de maand december stonden jullie met maar liefst 4 artikelen in de trendrapportage met best gelezen content. Hoe zorgen jullie voor een constante stroom aan content?

Onze juridisch medewerker houdt ons wekelijks op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en nieuw verschenen jurisprudentie binnen het domein, waardoor wij snel op de actualiteit kunnen inspelen. Voor de verdiepende content proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij vraagstukken waar wijzelf en/of onze cliënten in de praktijk tegenaan lopen. De vertaalslag van de juridische inhoud naar de praktijk vinden wij erg belangrijk.

 

Wat is het meest belangrijke dat Zorg&Sociaalweb het afgelopen jaar voor je/Croon advocaten heeft betekend?

Zorg&Sociaalweb heeft de zichtbaarheid van ons gespecialiseerde team Sociaal Domein in het afgelopen jaar vergroot. Wij krijgen veel positieve reacties op onze artikelen en worden sinds de samenwerking regelmatig benaderd voor andere publicaties en cursussen. Daarnaast hebben wij kortere lijntjes met andere partners van Zorg&Sociaalweb gekregen, waardoor wij onze cliënten op een nog breder terrein kunnen bedienen. Ook dat komt onze dienstverlening ten goede.

 

Hoe zie jij het domein (sociaal domein, zorg en welzijn) zich de komende periode ontwikkelen?

In de afgelopen periode hebben veel partijen de balans van vijf jaar decentralisatie opgemaakt en dat heeft niet tot veel positieve conclusies geleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam in november 2020 met een kritisch rapport waarin voor “herbezinnen en bijsturen” wordt gepleit. Of dit advies zal worden gevolgd en hoe die opgave in de praktijk dan precies vorm zal krijgen, zal na de verkiezingen in maart moeten blijken. Om aanbesteden binnen het sociaal domein eenvoudiger en innovatiever in te kunnen richten, heeft minister De Jonge begin vorig jaar al het Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gepresenteerd. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, vervalt de verplichting voor gemeenten om opdrachten voor diensten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 op basis van de economisch meest voordelige inschrijving te gunnen. Deze ontwikkeling zullen wij uiteraard op de voet blijven volgen.

 

Wat zie je als het belangrijkste aandachtspunt in het domein?

Voor ons expertisegebied is en blijft de discussie over reële tarieven tussen gemeenten en aanbieders een belangrijk aandachtspunt. Gemeenten komen al jaren structureel geld tekort, terwijl de behoefte aan gemeentelijke hulp en ondersteuning niet lijkt af te nemen, integendeel. Dat gemeenten nog steeds worstelen met het vaststellen van reële tarieven, blijkt wel uit het feit dat er op regelmatige basis met succes door aanbieders over de door gemeenten vastgestelde tarieven wordt geprocedeerd. Daar komt bij dat de Covid-19 pandemie ook zijn effecten op het domein zal hebben, wat de discussie over reële tarieven niet makkelijker zal maken.

 

Lees meer over Croon advocaten.