Partner aan het woord: Witteveen+Bos - Berghauser Pont
26 mei 2021

Partner aan het woord: Witteveen+Bos

Samen met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft Berghauser Pont een e-cursus over de Omgevingsvergunning ontwikkeld. Een e-cursus is een multimediale zelfstudiemodule die bestaat uit een afwisseling van theorie, webcolleges, casuïstiek, meerkeuzevragen en achtergrondmaterialen. Een e-cursus is volledig online en op ieder moment te starten, te onderbreken en weer te vervolgen. Na afronding ontvangt de deelnemer een certificaat waarmee indien nodig PE-punten kunnen worden behaald. Nu de e-cursus Omgevingsvergunning klaar is, is het een mooi moment om in gesprek te gaan met Claartje Zomer-Marres (Specialist vergunningen) en Maurits Schilt, PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen bij Witteveen+Bos over hun ervaringen met het ontwikkelen van een e-cursus.

 

 

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om mee te werken aan het ontwikkelen van een e-cursus over de Omgevingsvergunning?

Bij Witteveen+Bos werken we met het PMC-model (product-marktcombinaties). De PMC Omgevingsrecht en vergunningen bij Witteveen+Bos, heeft, zoals de naam al zegt, als kernvak vergunningen. Al jaren bereiden wij onze klanten voor op de Omgevingswet, maar leren we zelf ook nog elke dag bij. De afgelopen jaren kregen wij van onze klanten steeds meer adviesvragen om hen te helpen anticiperen op de komst van de Omgevingswet. We werken bijvoorbeeld voor projectontwikkelaars en aannemers die nu hun bouwwerkzaamheden voor de komende jaren aan het programmeren zijn. Zij moeten in hun bouwprojecten dus ook nu al met de Omgevingswet werken. Zodoende sloot de vraag om deze e-cursus over de omgevingsvergunning te ontwikkelen naadloos aan bij onze expertise.

 

Hoe hebben jullie het ontwikkelproces ervaren?

We vonden het heel leuk om onze kennis op deze manier te delen met anderen en om daarvoor verschillende vormen in te zetten: inhoud, vragen, filmpjes, voorbeelden, webcolleges en casus. Natuurlijk moesten wij ons op sommige punten ook nog verder verdiepen in de Omgevingswet, zodat we de e-cursus compleet konden maken. En daarbij moesten we inschatten hoe ver de cursisten al zijn ingevoerd in de Omgevingswet en wat hun specifieke leerbehoefte is. Daardoor was het steeds afwegen, wat behandelen we wel en wat niet meer. Door deze afweging te maken en na te denken over de vorm waarin we de inhoud wilden aanbieden, raakten we zelf nóg beter bekend met het onderwerp.

 

In hoeverre waren jullie voordat jullie meewerkten aan het ontwikkelen van de e-cursus al actief met het delen van inhoudelijke kennis over de Omgevingsvergunning?

Binnen Witteveen+Bos organiseren wij voor collega’s en relaties maandelijks een seminar over een onderwerp van de Omgevingswet. De omgevingsvergunning was daarbij al aan de orde geweest en zal dit najaar nogmaals, doch verdiepend, worden behandeld. Ook het omgevingsplan, het projectbesluit, omgevingsvisie zijn behandelde onderwerpen. Daarnaast leren wij voor een belangrijk deel in projecten en we hadden, voor start van de e-cursus ontwikkeling, al aardig wat projecten op het gebied van de Omgevingswet gedaan en lopen. Nadeel van het onderwerp Omgevingsvergunning is dat er pas omgevingsvergunningaanvragen kunnen worden ingediend als de Omgevingswet van kracht is. Tot de daadwerkelijke inwerkingtreding is ons beeld continu wisselend, en adviseren we welke keuzes onze klanten kunnen maken als hun vergunningentraject doorloopt tot na 1 januari 2022. De échte praktijkervaring komt dus pas als de Omgevingswet in werking is getreden en die ervaring zullen we tegen die tijd ook weer verwerken in de e-cursus, zodat ook de deelnemers hiervan profiteren.

 

Wat is volgens jullie de toegevoegde waarde van een e-cursus ten opzichte van een cursus op locatie, en hoe kan deze vorm van kennis opdoen bijdragen aan een soepel verloop van de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

De cursus is ontwikkeld in de lockdown. Omdat deze cursus geheel in eigen tempo online te volgen is, wordt het volgen ervan niet belemmerd door Corona-maatregelen. Aangezien we nog niet helemaal van het virus af zijn, en de inwerkingtredingsdatum wel steeds dichterbij komt, is deze e-cursus een uitgelezen manier om je kennis over de omgevingsvergunning te vergroten voor inwerkingtreding, op het moment en op de plek die je zelf past.

 

Welke tips zouden jullie andere docenten die een e-cursus gaan ontwikkelen mee willen geven?

Voor het opnemen van webcolleges is het slim om je presentatie goed voor te bereiden, en wel zó dat je de presentatie kan geven zonder de sheets te gebruiken. Tijdens de opnames is het namelijk de bedoeling dat je in de camera blijft kijken, waardoor je je eigen sheets niet als geheugensteuntje kan gebruiken. Ook is het handig om duidelijke afspraken te maken over welke vormen in welke les aan bod moeten komen, zodat de e-cursus uiteindelijk een mooi afwisselend geheel aan lessen wordt. Daarnaast is onze tip om in de planning voldoende tijd in te ramen voor de controleslagen. Het ontwikkelen van een e-cursus zal voor veel docenten nieuw zijn en het is soms lastig om je van tevoren een voorstelling te maken hoe de e-cursus eruit komt te zien. Als je het eindresultaat ziet, zal je daarom ongetwijfeld nog dingen willen aanpassen. En een e-cursus is iets blijvends en niet een momentopname zoals een fysieke- of online cursus. Daarnaast is het ook een soort visitekaartje van ons als expert, dus wil je het wel goed hebben. We zijn heel blij met het eindresultaat en hopen dat deze e-cursus zal bijdragen aan een beter begrip van de omgevingsvergunning!

 

Meer informatie over de e-cursus Omgevingsvergunning

 

Meer informatie over Witteveen+Bos