Publicatie: Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists - Berghauser Pont
17 december 2019

Publicatie: Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists

In Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists (derde, geheel herziene druk) bieden de auteurs aan de hand van 57 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy.

 

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Overheden hebben persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen.
Op 25 mei 2018 is de Europese privacyverordening (AVG) in werking getreden. De AVG heeft gevolgen voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Om een correcte naleving van de AVG te borgen, ontkomen organisaties er in de praktijk niet aan om privacybeleid op te stellen en vast te leggen. De checklists in dit boek bieden u handvatten bij het opstellen van zulk beleid.

 

 

Winkel

De publicatie Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 57 checklists is te bestellen via onze webshop.

 

Over de auteurs

prof. mr. J.M.A. (Jan) Berkvens

Sinds begin oktober 2014 is de Praktijkgroep Privacy van Banning met professor Jan Berkvens als counsel een vooraanstaand privacy specialist rijker. Daarnaast was hij als auteur/redacteur betrokken bij de totstandkoming van diverse handboeken en publiceert hij regelmatig over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van IT en privacyrecht.

 

mr. F.H.M. (Floortje) Eijdems

Floortje Eijdems is als advocaat werkzaam binnen de sectie IT & Privacy van BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch. Zij ondersteunt organisaties bij uiteenlopende privacyvraagstukken.

 

mr. M.J.M.G. (Marga) van Gerwen

Marga van Gerwen maakt als advocaat deel uit van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid van BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam binnen de praktijkgroep Privacy waar zij zich richt op de bestuursrechtelijke aspecten van de privacy-wetgeving, met nadruk op  procedures verbonden met het opleggen van boetes.

 

mr. W. (Wieger) Weijland

Wieger Weijland richt zich als advocaat op het IE-, IT- en privacy recht. Hij is ervaren in het begeleiden van organisaties bij de implementatie van de AVG. Wieger is werkzaam bij advocatenkantoor BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch en maakt onderdeel uit van het privacy team.

 

mr. S.R. (Samuel) Wiegerinck

Samuel Wiegerinck is sinds maart 2016 aan BANNING N.V. verbonden, hij maakt deel uit van de praktijkgroep Privacy. Als advocaat richt hij zich op het IE-, IT- en privacyrecht. Hij  bundelt zijn juridische kennis met zijn technische achtergrond en analyseert de gevolgen van technologische ontwikkelingen.

 

mr. S.W.G. (Suzan) Wolters

Suzan Wolters werkt sinds 2010 als advocaat binnen de sectie Arbeidsrecht. In haar praktijk houdt Suzan zich bezig met het arbeidsrecht in de brede zin van het woord. Zij adviseert ondernemingen en werkgevers, maar staat ook werknemers bij. Behalve binnen de sectie Arbeidsrecht, is Suzan ook actief binnen de praktijkgroep Privacy. Daarbij richt zij zich op privacy op de werkvloer.