Samen in actie voor Oekraïne - Berghauser Pont
14 april 2022

Samen in actie voor Oekraïne

Berghauser Pont Academy heeft in samenwerking met docenten Janike Haakmeester, Erika Samuels-Brusse, Selma van Velsen en Maaike Bekooy en locatie ANNE de krachten gebundeld om een nieuwe cursus te ontwikkelen om samen in actie te komen voor de slachtoffers uit Oekraïne. Speciaal hiervoor is een dagdeelcursus ontwikkeld.

 

Het doel van deze cursus is naast het stimuleren van uw professionele ontwikkeling, het helpen van Giro555 bij het ondersteunen van de inwoners en vluchtelingen vanuit Oekraïne.

 

Concreet betekent dit dat de volledige opbrengst van deze cursus direct wordt gedoneerd aan Giro555.

 

Wij bedanken de docenten en de locatie voor hun onbaatzuchtige inbreng!

 

U kunt zich hier inschrijven voor de actualiteitencursus Ruimtelijke ordening, bouwen en energie!

 

De cursus

Inleiding
Als je in de wereld van het omgevingsrecht werkt zul je op de hoogte moeten blijven van zowel de ontwikkelingen in de wetgeving als de stroom aan jurisprudentie die elke week verschijnt.

 

Hoe hou je dat bij? Overzie je alles nog?

 

Laat je bijpraten op deze actualiteitencursus en steun tegelijkertijd Oekraïne!

 

Doel actualiteitencursus
In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief een aantal issues vanwege de nieuwe Omgevingswet. En daarnaast benadrukt de oorlog in de Oekraïne de noodzaak van een versnelde energietransitie. Ook daarom worden de accenten wat anders gelegd in deze cursus.

 

We komen tot de volgende 4 blokken van een uur, ieder door een andere spreker gegeven:
1. Actuele rechtspraak Awb
2. Energie nu en onder de Omgevingswet
3. Actuele rechtspraak bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte: de proeftuin voor de Omgevingswet
4. Actuele rechtspraak Klimaat, lessen uit de huidige jurisprudentie

 

Er worden lijnen in de jurisprudentie gegeven en er worden tips gegeven hoe om te gaan met bepaalde zaken. Na een dagdeel ben je helemaal bijgepraat.

 

De actualiteitencursus is bestemd voor

  • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en of afwijkingsprocedures begeleiden en of opstellen
  • vergunningverleners omgeving/bouwen
  • beleidsmedewerkers energie en duurzaamheid

Verder is de cursus van belang voor advocatuur, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

 

U kunt zich hier inschrijven voor de actualiteitencursus Ruimtelijke ordening, bouwen en energie!