Seminar Versnellen woningbouw - Berghauser Pont
18 december 2018

Seminar Versnellen woningbouw

Op 18 juni 2019 vindt het middag-seminar Versnellen woningbouw plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Door de crisis is er jarenlang te weinig gebouwd door de markt. Ook de corporaties zijn hierbij achter gebleven, mede door de verhuurdersheffing. Het gevolg is dat het woningtekort alleen maar is toegenomen. Met de aantrekkende markt is er ook weer heel veel vraag naar nieuwe woningen. Maar er wordt nog steeds te weinig gebouwd. In een middag wordt de problematiek rondom de haperende woningbouw geschetst en komen vragen aan de orde als hoe de Rijksoverheid te hulp schiet en welke rol de markt en de corporaties vervullen.

Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door een aantal verschillende stakeholders aan het woord te laten, waardoor u een goed beeld krijgt van de complexe materie, maar ook de mogelijke aanpak om daadwerkelijk tot versnelling van woningbouw te komen.

Bekijk hier het volledige programma.